Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CERN spúšťa program environmentálnej inovácie

CERN Innovation Programme on Environmental Applications Infographics
Kľúčové sektory s vysokým potenciálom vplyvu na životné prostredie a silnými synergiami s technickými odbormi CERN. Zdroj: CERN)

Mohli by sa inovácie CERNu použiť na riešenie klimatických zmien a iných environmentálnych problémov? Cieľom nového programu CIPEA je to zistiť, pričom ako východiskový bod berie vaše nápady.

Obnoviteľná energia, čistá doprava, kontrola znečistenia, monitorovanie klímy, ochrana prírody, zelená veda… Mohla by vaša práca v CERN-e a technológie vyvinuté vaším tímom pomôcť vybudovať zdravšiu a udržateľnejšiu planétu?

Spúšťa sa Inovačný program CERN pre environmentálne aplikácie (CIPEA) s cieľom využiť inovačný potenciál CERNu v environmentálnych technológiách. Primárnym cieľom programu je povzbudiť vás, expertov CERNu, aby ste prichádzali s nápadmi na environmentálne aplikácie založené na technológiách, know-how a zariadeniach CERNu. Dúfajme, že niektoré z týchto myšlienok v spolupráci s externými partnermi povedú k efektívnym projektom.

Či už sa špecializujete na energeticky účinné chladiace systémy alebo inovatívne vysoko presné senzory, algoritmy umožňujúce efektívnejšie výpočtové alebo supravodivé prenosové vedenia, ktoré minimalizujú straty energie, vaša práca v CERN pomáha vyvíjať nové, prevratné technológie, ktoré zasievajú zárodok nášho ekologického prechodu.

boli identifikované štyri hlavné sektory s vysokým potenciálom vplyvu a silnými synergiami s technickými oblasťami odborných znalostí CERN: obnoviteľná a nízkouhlíková energia, čistá doprava a budúca mobilita, zmena klímy a kontrola znečistenia a udržateľnosť a zelená veda.

Dňa 8. marca 2022 bude úvodné podujatie CIPEA príležitosťou dozvedieť sa o programe a odpovedať na otázky ako:

  • Ako môže moja práca, technológie, ktoré vyvíjam, moje know-how a zariadenia, v ktorých pracujem, riešiť hlavné environmentálne výzvy?

  • Ako môžem poskytnúť nápady pre environmentálne aplikácie a aký typ podpory a zdrojov môžem očakávať?

  • Ako môžu moje nápady neskôr využiť priemysel, iné výskumné ústavy alebo startupy na vývoj riešení pre udržateľnejšiu budúcnosť?

Počas roka sa budú organizovať podujatia, ktoré vás inšpirujú a pomôžu vám pochopiť, ako sa zapojiť do programu. Táto séria podujatí vyvrcholí pred letom Inovačným dňom CERN o environmentálnych aplikáciách, kde budú zozbierané nápady prezentované komunite a manažmentu CERNu.

Užitočné odkazy:

   

Inovačný program CERN pre environmentálne aplikácie podporuje skupina CERN pre transfer znalostí.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://home.cern, zverejnené: 25. 2. 2022, autor: rpa