Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CERN sa spája s lídrami z výskumu a priemyslu, aby navrhli otvorený kvantový inštitút

Fabiola Gianotti, CERN Director-General, addresses attendees at the 2022 GESDA Summit.
Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka CERN, oslovuje účastníkov samitu GESDA v roku 2022. Zdroj: https://home.cern

CERN sa pripojil ku koalícii partnerov z oblasti vedy a priemyslu, ktorí navrhli vytvorenie Open Quantum Institute. Tento inštitút sa bude snažiť zabezpečiť, aby sa nové kvantové technológie používali na riešenie kľúčových spoločenských výziev. Návrh sa pripravuje prostredníctvom GESDA, Ženevská nadácia vedy a diplomacie, v spolupráci s poprednými výskumnými ústavmi a technologickými spoločnosťami. Ďalšími zakladajúcimi podporovateľmi Open Quantum Institute sú Ženevská univerzita, Švajčiarske federálne technologické inštitúty v Zürichu (ETH) a Lausanne (EPFL), Microsoft a IBM.

Návrh bol predstavený na samite GESDA v roku 2022. Generálna riaditeľka CERNu Fabiola Gianotti počas svojho prejavu na podujatí zdôraznila potenciál kvantových počítačov – a iných súvisiacich kvantových technológií – pomôcť dosiahnuť kľúčové ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Ako uviedla Gianotti, ktorá je tiež členom správnej rady nadácie GESDA: „Rovnako ako pri vytvorení CERNu, aj Ženeva môže zohrať kľúčovú úlohu pri privádzaní vedy a diplomacie k uznaniu dôležitosti spolupráce s cieľom vyvinúť aplikácie pre transformačné technológie v reálnom svete. Open Quantum Institute bude ťažiť zo skúseností CERNu so zjednocovaním ľudí z celého sveta, aby posunuli hranice vedy a techniky v prospech všetkých. Budeme pracovať na tom, aby kvantové technológie mali pozitívny vplyv na celú spoločnosť.“

CERN už dlho uznáva potenciál kvantových technológií. V roku 2020 organizácia spustila iniciatívu CERN Quantum Technology Initiative (QTI), ktorá v spolupráci so svojimi členskými štátmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami skúma potenciál týchto prelomových nových technológií pre fyziku častíc a mimo nej. Dnes iniciatíva vedie 20 projektov výskumu a vývoja, z ktorých mnohé sa realizujú v spolupráci s poprednými technologickými spoločnosťami prostredníctvom rámca CERN openlab.

Ako uviedol Alberto Di Meglio, vedúci CERN QTI a CERN openlab: „Vzhľadom na charakter svojho výskumu a technológie, ktoré vyvíja, má CERN dobrú pozíciu na to, aby významne prispel ku kvantovej revolúcii.“ hovorí Alberto Di Meglio, vedúci CERN QTI a CERN openlab. CERN QTI, ktorý stavia na kultúre spolupráce laboratória a osvedčenej histórii vývoja prelomových technológií, poskytuje platformu pre inovácie.“

Ako ďalej vysvetlil Di Megio: „Táto platforma stavia na národných kvantových iniciatívach v členských štátoch CERNu aj mimo neho a podporuje priekopnícke nové aplikácie kvantových technológií – pre vedu aj pre spoločnosť. Skúsenosti a know-how z CERN-u QTI sa vložia do Open Quantum Institute, čo pomôže naplniť jeho poslanie maximalizovať spoločenský dopad týchto technológií.“

Ako ďalší krok v tomto procese nadácia GESDA spustí prieskum, ktorý má pomôcť pri formovaní priorít Open Quantum Institute, ktorý začne svoju „inkubačnú“ fázu v roku 2023. Členovia inštitútu budú pracovať na ďalšej spolupráci s organizáciami OSN, kvantových vedcov a lídrov v tomto odvetví v najbližších mesiacoch.

Viac informácií nájdete na webovej stránke GESDA. Úplné podrobnosti o Open Quantum Institute nájdete v oznámení, ktoré zverejnila nadácia GESDA 13. októbra 2022.

V dňoch 1. – 4. novembra 2022 bude CERN hostiť špeciálnu Konferenciu o využití kvantových technológií na podporu fyziky častíc.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://home.cern; zverejnené: 17. 10. 2022, autor: rpa