Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CERIC otvára výzvu na predloženie výskumných návrhov

Konzorcium pre stredoeurópsku výskumnú infraštruktúru, CERIC-ERIC, otvára výzvu na predloženie návrhov na koordinovaný prístup k viac ako 50 rôznym komplementárnym technikám a podporným laboratóriám, ktoré sa doposiaľ nachádzajú v desiatich krajinách. Podrobný popis laboratórií a zariadení nachádzajúcich sa v CERIC je dostupný TU. V rámci výzvy je možné predložiť návrhy týkajúce sa jednej alebo viacerých technických návrhov.

Výzva je otvorená pre výskumníkov a záujemcov z celého sveta. Okrem možnosti prístupu k niekoľkým nástrojom prostredníctvom jednej žiadosti sa ponúka tiež podpora mobility v rámci výskumu. Prístup do CERIC je v rámci výzvy bezplatný za predpokladu, že výsledné výskumné dáta budú sprístupnené komunite vedcov v primeranom čase podľa zásad Politiky vedeckých dát.

Zameranie návrhov 

Výskumné návrhy by sa mali zaoberať náročnými vedeckými alebo technologickými problémami, ktoré si vyžadujú použitie jednej alebo viacerých doplnkových metód, ktoré partneri ponúkajú na rast a charakterizáciu vzoriek.

Najlepší spôsob ako navrhnúť úspešný experimentálny plán je prediskutovať váš vedecký problém s odborníkmi na každú z požadovaných techník, získať cenné rady o tom, ako pripraviť vzorku, o odhadovanom čase potrebnom na vaše merania, a o optimálnych experimentálnych parametroch s cieľom získať čo najviac z vašich meraní. Úplný zoznam dostupných zariadení a kontaktných osôb nájdete TU.

Ďalšie rady pre podanie úspešného návrhu, ako i spôsob podania žiadosti nájdete na nasledujúcom linku.

Termíny na podanie návrhov 

Termíny na predloženie návrhov žiadostí sú nasledovné:

  • 1. september 2022 – na predbežné hodnotenie a možnosť zlepšiť návrh
  • 30. september 2022 – na konečné predloženie návrhu; odporúčané len pre používateľov, ktorí sú odborníkmi vo všetkých požadovaných technikách

Pre viac informácií ohľadom výzvy navštívte stránku CERIC.

Zdroj: https://www.ceric-eric.eu/, zverejnené: 23. 8. 2022, autor: onz