Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Central Europe Space Industry Day & Brokerage

Central Europe Space Industry Day

Central Europe Space Industry Day & Brokerage sa koná 11. novembra 2021 v Brne. Cieľovou skupinou sú spoločnosti, výskumné inštitúcie a ďalšie zainteresované strany, hľadajúce dobrú spoluprácu a potenciálne trhové príležitosti.

Plenárna konferenčná časť podujatia v dopoludňajších hodinách sa venuje predstaveniu hlavných zainteresovaných strán a strategickému výhľadu. Všetci zainteresovaní účastníci majú možnosť stretnúť sa aj počas vopred naplánovaných dvojstranných B2B stretnutí v popoludňajších hodinách.

Účastníci budú mať možnosť prezentovať svoju spoločnosť/inštitúciu a diskutovať s potenciálnymi partnermi a zákazníkmi na základe spoločných záujmov. Stretnutia sa konajú vo vyhradenom priestore a prejaviť záujem o účasť môžete prostredníctvom tejto webovej stránky/aplikácie.

Využite personál ESA PECS/NMS a národné delegácie, ktoré vám budú k dispozícii, aby vás nasmerovali k potenciálnym partnerom. Zahraničné delegácie navyše poznajú svoje odvetvie a môžu vám tiež poskytnúť cenné tipy priamo na mieste.

Snahou podujatia je spojiť spoločnosti z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska s cieľom spoločne vytvárať produkty a uchádzať sa ako stredoeurópske konzorciá o LSI s väčšími subsystémami a silnejšou vyjednávacou silou.

Aké témy sa budú riešiť?

  • Spolupráca v leteckom a kozmickom priemysle
  • Možnosti financovania v rámci programu Horizont Európa
  • Spolupráca s ESA

Termín podujatia: 11. november 2021, Brno, Česká republika

PROGRAM

Registrácia a viac informácií

Zdroj: https://central-europe-space-industry-day.b2match.io/, zverejnené: 25.10.2021, autor: kha