Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Cena Einsteinovej nadácie pre podporu kvality vo výskume

No alt text provided for this image

Einsteinova nadácia v Berlíne udelí 500 000 EUR jednotlivcom, inštitúciám a začínajúcim výskumníkom, ktorí sa usilujú pokročiť v kvalitnom výskume. Podajte svoju žiadosť ešte dnes.

Cieľom ceny Einsteinovej nadácie za podporu kvality vo výskume je poskytnúť uznanie a publicitu vynikajúcemu úsiliu, ktoré zvyšuje presnosť, spoľahlivosť, odolnosť a transparentnosť výskumu v prírodných, sociálnych a humanitných vedách a stimuluje povedomie a aktivity podporou kvality výskumu medzi vedcami, inštitúciami, donormi a politikmi. Na uznanie vynikajúcej úlohy výskumných pracovníkov v počiatočnej kariére (ECR) pri podpore kvality výskumu, ECR budú vyzvaní, aby navrhli projekty na podporu kvality a hodnoty výskumu. Projekty budú vybrané na financovanie z hľadiska konkurencie a budú predstavené na medzinárodnej scéne.

Kategórie ocenení

Individuálna cena: Môžu byť nominovaní individuálni výskumníci alebo malé tímy spolupracujúcich výskumníkov. Laureát bude ocenený sumou 200 000 EUR.

Inštitucionálna cena: Môžu sa prihlásiť alebo nominovať vládne a mimovládne organizácie, inštitúcie alebo iné subjekty. Ocenená organizácia alebo inštitúcia získa 200 000 EUR. Ak sú príjemcami ceny vládne organizácie alebo inštitúcie, nedostanú okrem samotnej ceny žiadne ďalšie prostriedky. Mimovládne organizácie môžu byť financované z verejných zdrojov; hoci zástupcovia vlád môžu sedieť v riadiacich radách mimovládnych organizácií, vlády nemôžu jednostranne určiť použitie finančných prostriedkov organizácie, jej štruktúru alebo činnosti.

Cena za skorú kariéru: Vedci v počiatočnej kariére môžu predložiť návrh projektu s cenou 100 000 EUR.

Oprávnenosť

Toto ocenenie je otvorené pre všetkých výskumných pracovníkov alebo skupiny výskumných pracovníkov, organizácie alebo inštitúcie. Uchádzači musia mať nárok na ocenenie Early Career Research Award, musia mať doktorát alebo mať rovnocenné výskumné skúsenosti a mali by byť nezávislým výskumným pracovníkom nie dlhšie ako päť rokov.

Porota

Rada nadácie Einstein zvolala porotu, ktorá pozostáva zo skupiny vynikajúcich vedcov zastupujúcich prírodné vedy, humanitné a sociálne vedy, aby vybrali víťazov ceny.

Viac informácií

Zdroj: https://www.einsteinfoundation.de, zverejnené: 11.2.2021, autor: rpa