Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CEM SAV organizuje prvé stretnutie projektu COST NETSKINMODELS pre pokročilé tkanivové inžinierstvo

Stretnutie projektu COST NETSKINMODELS pre pokročilé tkanivové inžinierstvo. Zdroj: https://www.sav.sk

V dňoch 15. až 17. februára 2023 sa koná v Bratislave prvé zasadnutie expertov a expertiek na tkanivové inžinierstvo kožných modelov slúžiacich najmä pre vierohodné modelovanie ľudských kožných chorôb. Zasadnutie organizuje Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CEM SAV) v rámci schémy projektov COST.

Februárové zasadnutie v Bratislave je prvým stretnutím COST projektu s názvom Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie (NETSKINMODELS). Toto podujatie sa realizuje vďaka podpore Európskej spolupráce vo vede a technike (COST), organizácie financujúcej vytváranie výskumných sietí, tzv. COST projektov, ktoré ponúkajú priestor pre spoluprácu medzi vedcami a vedkyňami v celej Európe i mimo nej.

V posledných rokoch sa vo výskumnej a experimentálnej dermatológii vyvinuli rôzne prístupy, od využitia kožných tkanív až po vytvorenie rekonštituovaných in vitro (skúmavkových) a in silico (počítačových) modelov kože. Tieto modely majú veľký potenciál zvýšiť význam vedeckých i klinických dermatologických výsledkov. Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov je však potrebné posilnenie vzájomnej komunikácie medzi regulačnými orgánmi, vedeckou obcou, priemyslom a klinickými lekármi a lekárkami.

Ako vysvetlila Dr. rer. nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT z CEM SAV, v. v. i., organizátorka zasadnutia a členka NETSKINMODELS za Slovensko: „Sme veľmi radi, že prvé zasadnutie NETSKINMODELS sa koná práve v Bratislave, pretože sem prilákalo viac ako 90 špičkových odborníkov a odborníčok z 24 krajín. V priebehu troch dní budú diskutovať o vývoji, štandardizácii a validácii pokročilých 3D kožných modelov, ktoré  budú mať využitie v  personalizovanej medicíne a vyriešia aj problémy slabej predikcie súčasných animálnych modelov kožných ochorení u ľudí. Chceme dosiahnuť, aby sa ich používanie stalo normou nielen vo vede a výskume, ale i v každodennom testovaní látok, ktoré požadujú regulačné orgány.“

V rámci projektu NETSKINMODELS bude interdisciplinárny tím pracovať na urýchlení vývoja a validácie výnimočných sofistikovaných bunkových a počítačových modelov kože pre dermatologický výskum, vrátane modelu umelej inteligencie. NETSKINMODELS tiež vyškolí novú generáciu vedcov a vedkýň, ktorí/é sa zaslúžia o dlhodobé šírenie a ďalší vývoj modelov zdravej i chorej kože. Výsledky tohto projektu urýchlia vývoj v oblasti kožných modelov, vďaka čomu sa Európa stane epicentrom výskumu v tejto oblasti.

Organizátori by touto cestou radi poďakovali pracovníkom a pracovníčkam z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., za technickú pomoc pri organizácii posterovej sekcie podujatia.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 15. 2. 2023, autor: rpa