Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Čekanov MultiplexDX pomáha pri liečbe rakoviny prsníka. Podporí ho investícia 7-miliónov EUR

Pavol Čekan. Zdroj: https://www.forbes.sk

Biotechnologická spoločnosť vedca Pavla Čekana MultiplexDX, rozbehla investičnú kampaň na platforme Crowdberry, ktorej cieľom je v aktuálnej fáze výskumu vyzbierať od investorov 7,5-milióna EUR. Financie plánuje využiť aj na liečbu pacientiek, nielen ich diagnostiku.

Prečítajte si rozhovor s vedcom Pavlom Čekanom, ktorý uverejnil časopis FORBES.

Aktuálne raisujete investíciu, ktorá by mala podporiť rozšírenie vami vyvinutého diagnostického testu Multiplex8+, ktorý má pomáhať pri liečbe rakoviny prsníka. V čom spočíva tento test?

Peniaze, ktoré aktuálne zbierame, budú využité na testovanie priamo v praxi na pacientkách s rakovinou prsníka. Test spresňuje diagnostiku a mení jej paradigmu. Výsledkom nášho testu nemá byť iba určenie správneho subtypu rakoviny prsníka alebo správneho molekulárneho profilu, ale všetky dáta a informácie je schopný pretaviť do podoby, ktorá dokáže prioritizovať liečby.

Inými slovami, aby sme dokázali zoradiť liečby podľa toho, ktorá by mala fungovať najlepšie. Takto dokážeme personalizovane liečiť. 

Ako dlho ste test vyvíjali a v akých laboratóriách? 

Test sa skladá z troch kategórií. Prvá je vizualizácia tkaniva. Je to niečo podobné ako štandardná diagnostika podobná histológii a imunohistochémii. Druhá metóda sa volá laser mikrodisekcia, čiže laserom vyrezávame len tú časť tkaniva, napríklad tumor alebo len časť tumoru, ktorá je dôležitá pre výslednú diagnózu a prognózu. A tretia je RNA sekvenovanie.

Vývoj prvej a tretej technológie sa uskutočnil ešte v čase, keď som bol odborný asistent na Rockefellerovej univerzite v laboratóriu profesora Tuschla, ktorý je pionierom v RNA  biológii a vo vývoji RNA diagnostických metód. Neskôr, koncom roka 2015, sme založili firmu MultiplexDX a od začiatku sme pracovali na ďalšom vývoji tohto testu.

Ten sa akceleroval v roku 2020, keď sme získali veľký, 2,5 miliónový EIC Accelerator grant, ktorý nám čiastočne preplatil veľkú retrospektívnu klinickú validáciu 

Čo to znamená? 

Pracovali sme na tkanivách z biopsií pacientiek, ktoré boli 5-10 rokov staré a prešli sme si okolo 1 080 pacientských vzoriek, na ktorých sme validovali náš test. 

Ale v roku 2020 ste sa venovali aj vývoju covidových testov… 

Na vývoji a validácii testu pre rakovinu prsníka sme nikdy neprestali pracovať. Len bolo obdobie-pandémia, kedy sme viac hovorili o RT-PCR testoch na Covid-19 alebo chrípku. Ale nikdy sme nezastavili vývoj tohto projektu. Aj som o ňom hovoril, ale téma covidu prebila našu primárny výskum a vývoj.

Druhý názor

Čo sa týka spomínaného EIC Accelerator grantu, ako pomohol k tomu, že ste doniesli na trh toto testovanie?

Veľmi zásadne, pretože sme získali 2,5 milióna eur, čo sú dôležité peniaze na to, aby sme si mohli či už kúpiť tkanivá zo zahraničných biobánk z Nemecka, Španielska či Rakúska alebo si mohli vytvoriť špičkový tím vedcov, ktorí tieto technológie vedia používať, alebo aby sme stabilizovali infraštruktúru.

Nestačilo nám to, samozrejme, validácia bola viac ako dvakrát drahšia, ale našťastie sme mali profit z predaja PCR testov, ktorý sme veľmi poctivo investovali do tejto validácie. Dnes už tak môžeme test ponúknuť pacientkam ako druhý názor a pomôcť onkológom pri liečbe tých, ktoré nereagujú na primárnu liečbu, alebo sa rakovina vrátila späť,  alebo majú subtyp rakoviny prsníka, kde je ťažko určiť, ktorá liečba by bola najúčinnejšia. 

Podľa vašich finančných výsledkov ste boli v roku 2021 v zisku štyri milióny eur. Bolo to práve vďaka predaju testov? To sú tie spomínané prostriedky, ktoré ste použili na ďalší výskum pri rakovine prsníka? 

Peniaze sme nechali vo firme a v podstate najväčšiu časť z nich sme pretransformovali do dokončenia vývoja tohto testu a retrospektívnej validácie. 

V súvislosti s vaším testom sa spomína personalizovaná liečba rakoviny prsníka. Prečo je dôležité ju nastaviť a ako k tomu prispieva váš výskum?

Treba zdôrazniť, že náš test sa aktuálne používa ako druhý názor, pretože ešte neprešiel veľkou prospektívnou klinickou validáciou. Ale po nej môže byť použitý ako primárna diagnostika. Personalizovaná liečba rakoviny je liečba šitá pacientke na mieru. A to je dôležité. Dôležité pri liečbe je, aby pacientka bola liečená čo najefektívnejšou, najúčinnejšou a zároveň najšetrnejšou liečbou.

Hlavným cieľom v onkológii a pri pacientke s rakovinou prsníka je, aby prežila. A nielen to, ale aby sme ju vyliečili a mohla žiť dlhé roky aktívny život, rodinný, profesionálny.

Realita je taká, že pri rakovine prsníka okolo 75 percent pacientiek je naozaj diagnostikovaných včas, liečba je úspešná, alebo stačí len chirurgický zákrok, pretože rakovina je lokalizovaná a v takomto prípade je aj štandardná liečba dostatočná a efektívna.

Je tu však určité percento, asi 25 percent pacientiek, kde je veľmi dôležitá čo najpresnejšia diagnostika. Je dôležité zistiť čo najviac o nádore, o jeho molekulárnom profile, o možnej heterogeneite, o efektivite dostupných liekov pre konkrétny subtyp nádoru a tak ušiť liečbu na mieru pacientke, aby mala šancu nielen prežiť, ale ešte dlho po tomto incidente byť s rodinou, byť v pracovnom procese a byť pridanou hodnotou pre okolie a spoločnosť. 

Prvé výsledky ste už poslali prvej pacientke, ktorej majú pomôcť pri liečbe. Aký dlhý čas prešiel od jej diagnostiky pomocou vašich testov po prejavené výsledky? 

Približne jeden mesiac. Podľa informácií už po dvoch-troch cykloch bola liečba tak účinná, že zmizli metastázy.

Kedy dostanú ďalšie testy ďalšie pacientky?

Podpísali sme memorandum o spolupráci s Východoslovenským onkologickým ústavom v Košiciach. Ďalšie memorandum o spolupráci ideme podpísať s Onkologickým ústavom svätej Alžbety. Chceme určite osloviť aj Národný onkologický ústav, samozrejme aj Masarykov onkologický ústav v Brne, kde sme sa už stretli s lekármi.

Zatiaľ máme prísľub 20 pacientiek v nasledujúcich týždňoch, koleso sa teda točí. Ešte sa chystáme podpísať jeden kontrakt o spolupráci s Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku. Pôjde však skôr o vedecko-výskumnú spoluprácu, ktorá je však v tejto fáze stále veľmi dôležitá. 

Slovenská centrála

A čo sa týka povolení, nielen v Európe ale aj v USA? 

Keďže v dnešnej dobe už môžeme ponúkať druhý názor, tak na rade je vytvorenie centralizovaného laboratória u nás na Slovensku. V rámci toho máme získané všetky povolenia. Či už od hygieny, etickej komisie a určite budeme žiadať aj o ISO certifikát.

Postačuje to na to, aby sme dostávali vzorky aj zo zahraničia. Budeme pracovať aj na vzorkách pacientiek z iných krajín, ale všetky certifikáty a akreditácia v Bratislave nám postačujú na to, aby sme mohli s týmito vzorkami operatívne pracovať. Avšak potrebné certifikácie nepovažujem za niečo zlé. Naopak. Rôzne regulačné procesy a certifikáty pomáhajú aj samotnej diagnostickej firme. 

O biotechu sa hovorí, že páli veľa peňazí. Aj vy raisujete na naše pomery celkom , vysokú sumu, 7,5 milióna eur. Čo všetko sa dá vo vašej oblasti touto sumou pokryť? 

Väčšina peňazí pôjde na diagnostiku pacientiek, ale najmä na liečbu. Čiže my musíme teraz zvážiť, ako minúť peniaze, aby sme boli úspešnejší v ďalšom fundraisingu, ktorý musí byť v desiatkach, ak nie až v stovkách miliónov eur. Takže premýšľame, či nie je vhodnejšie diagnostikovať možno sto pacientiek, ale zároveň im aj preplatiť liečbu ako urobiť len tisíc diagnostík.

Momentálne sme v rozhodovacej fáze, ale pravdepodobne pôjdeme prvou spomínanou cestou. To je aj odpoveď na otázku, prečo sú biotechy také drahé. Často musia míňať obrovské peniaze v klinických validáciách na zdravotnú starostlivosť, liečbu a diagnostiku pacientov. Pokiaľ vám pri takejto klinickej validácii nepomôže štát a chcete naozaj ďalej šprintovať do cieľa a dostať diagnostiku k pacientom, tak musíte nájsť iné peniaze, ktoré tieto náklady pokryjú. 

Takže pre vás je jednoduchšie pacientkam liečbu aj zaplatiť, aby ste aj vy videli skôr výsledky? 

Pre nás je dôležitá informácia, aké percento z pacientiek, ktoré neodpovedali na primárnu liečbu, bude reagovať na nami navrhnutú liečbu vďaka nášmu testu. Ak to číslo bude vysoké, tak je zrejmé, že diagnostika je precízna a presná a naozaj môže pomôcť mnohým pacientkam, ktoré potrebujú veľmi rýchlo personalizovanú liečbu. 

Nevstupovali do tohto rozhodovania investori? Alebo nechali na vás, ktorým smerom sa vyberiete? 

Stále sme v investičnom kole, ktoré nie je uzatvorené, ale každopádne si myslím, že je na nás ich presvedčiť. Investor je človek, ktorý prirodzene investuje peniaze z dôvodu, že ich chce zhodnotiť. Sekundárne môže mať aj iné záujmy a dôvody. Dôveruje testu, alebo sa ho táto téma dotýka. Našou úlohou je brať obe veci do úvahy a buď, ak sa ho téma dotýka, tak mu aj pomôcť. A preto chceme ísť radšej cestou aj preplácania liečby. 

V akom stave je biotech ako taký? Ovplyvňujú ho otrasy na trhoch?

Biotech je veľmi závislý od investičného apetítu a od finančných trhov. Keď sa zvýšia úroky v bankách a zhoršuje sa prístup k peniazom, tak nás to ovplyvňuje. Ale biotech je v dnešnej dobe ovplyvnený aj škandálmi. Vezmime si Theranos v USA. Alebo občas sa vyskytnú prípady, keď farmafirmy vyvíjajú lieky, a nakoniec sa ukáže, že nefungujú.

Biotech sektor je veľmi citlivý na prístup k financiám a samozrejme k rôznym informáciám, ktoré sú dôležité. Ale sme svedkami aj pozitívnych udalostí. Napríklad objavu, ako sú molekulárne nožnice. Vtedy sa začne do biotechu investovať veľa. Alebo vzniká možnosť detekovať cirkulujúcu nádorovú DNA v krvi. To má veľký potenciál pre včasnú diagnostiku rakoviny. Biotech je citlivý na takéto udalosti aj z negatívneho aj pozitívneho uhla pohľadu. 

A teraz je teda v akom stave? 

Teraz je naozaj ťažší prístup k peniazom, ale my to berieme ako príležitosť. Nedajú sa raisovať veľké peniaze, ale stále je to v poriadku, sústredíme sa na písanie vedeckých článkov, vďaka ktorým získame väčšiu reputáciu vo vedeckom svete. Ak vašu inováciu vedecký svet príjme, tak investície prídu. Či tu investičná  zima je alebo nie. Lebo na konci dňa, ak ide o ľudské zdravie a život, tak sa nehľadí tak na peniaze ako pri fintechu.  

Keď hovoríme o MultiplexDX ako takom – aký je váš potenciál exitu? Bol už možno na stole, prípadne kto by mohol byť ideálnym kupcom?

Nejaké ponuky na odkúpenie sme už dostali, ale nie sme v štádiu, aby sme v dnešnej dobe predávali firmu. MultiplexDX má ešte obrovský potenciál rastu, nielen čo sa týka valuácie, ale čo sa týka aj ďalších možných produktov a vývoja nových testov.

Samozrejme, o exite sme uvažovali. Jedným možným riešením je vybudovanie veľkého centrálneho laboratória v rámci Bratislavy, kde budeme robiť diagnostiku pre pacientky zo zahraničia, keďže slovenský trh nie je až taký veľký. Vtedy, keď budeme mať vysoké príjmy, dáva zmysel  ísť na burzu. Biotechy sú známe tým, že profit môže byť často veľmi vysoký a pre krajinu ako Slovensko to môže mať obrovskú výhodu.

Jednak ide o platenie vysokých daní a v ďalšom smere tu je možnosť zamestnať stovky veľmi šikovných vedcov, Slovákov, ktorí sa vrátia zo zahraničia. A zrazu sú to miesta s vysokou pridanou hodnotou. Druhý možný scenár exitu, ktorý je príbehom mnohých diagnostických firiem je, že vás odkúpi buď farmafirma alebo iné firmy, ktoré skupujú rôzne diagnostické firmy ako Exact Sciences alebo Thermo Fisher.

Ja som však patriot, veľmi by som chcel veľké centralizované laboratórium na Slovensku a IPO, aby sme všetci z toho profitovali, a aby sa dane a odvody platili doma na Slovensku. Ešte väčšia pridaná hodnota by bol príchod našich vedcov domov, ktorým by sme vedeli pomôcť. 

Zdroj: https://www.forbes.sk; https://www.trend.sk, zverejnené: 26. 6. 2023, autor: rpa