Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CEF Hackathon projektov EÚ

CEF Hackathon. Zdroj: https://www.fiware.org

Chcete začať nový rok s výzvou? Do 17. januára 2023 sa môžete zúčastniť 2×1 CEF Hackathonu. Prihláste sa do pilotného projektu svojho riešenia v európskych mestách, vyhrajte finančnú odmenu a zviditeľnite sa na celom svete.

Iniciatíva 2×1 Hackathon je venovaná otvoreným dátam, podporovaná v rámci európskych projektov a financovaná programom Connecting Europe Facility: DYDAS – DYnamic Data Analytics Services (www.dydas.eu) a SPOTTED – Satellite Open Data for Smart City Services Development (https: //cef-spotted.eu). Iniciatívu na medzinárodnej úrovni podporuje nadácia FIWARE (https://www.fiware.org).

CEF Hackathon zahŕňa príslušné európske mestá, ako je Miláno, Rím a Helsinki. Navrhujeme 2 príležitosti pre výskumníkov a odborníkov, ktorí chcú predložiť svoj návrh v jednej alebo oboch dostupných výzvach.

CEF Hackathon – Iniciatíva EK v kontexte projektov EÚ

CEF Projects Virtual Hackathon je súťaž inovatívnych nápadov zameraná na vývoj nových inteligentných služieb, riešení alebo aplikácií v sektore inteligentnej mobility, správy mestských zelených oblastí a otvorených dát (vrátane údajov zo satelitov a údajov z pozorovania Zeme). Cieľom je vytvárať inovatívne riešenia na podporu technickej a obchodnej činnosti.

• Implementácia inovatívnych systémov uplatňovaných v rôznych oblastiach (napr. inteligentná mobilita a inteligentné mestá, ale nielen tieto);

• prijatie otvorených údajov v kontexte všetkých uvedených vertikálnych domén, aj s využitím údajov dostupných na Európskom dátovom portáli;

• využitie stavebných blokov podporovaných projektom CEF: predovšetkým Context Broker;

• rozvoj a dlhodobá udržateľnosť (okrem iného) európskych miest.

Čo ponúkame:

Predveďte svoje inovatívne nápady zamerané na vývoj nových služieb, riešení alebo aplikácií.

• Získajte príležitosť prezentovať svoje riešenie pred uznávanou porotou.

• Vyhrajte ceny v hodnote až 10 000 EUR, globálnu propagáciu a večnú slávu.

Otestujte svoje riešenie v najobľúbenejších európskych mestách.

Zdroj: https://www.fiware.org, zverejnené: 12. 1. 2023, autor: rpa