Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CEE Startup Policy Report

Správa Startup Hungary. Zdroj: https://www.startuphungary.io

Jednou z hlavných výhod strednej Európy je veľmi úzka geografická blízkosť medzi inovačnými centrami. Preto by sme sa mali snažiť vytvoriť mosty medzi týmito centrami a spojiť sily, aby sme spoločne pozdvihli región.

Aby sme to dosiahli, musíme hlbšie porozumieť politickému prostrediu a zosúladiť politické úsilie na regionálnej úrovni aj na úrovni EÚ, aby všetky startupy mali rovnakú šancu na úspech bez ohľadu na ich geografický pôvod.“

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o najnovších poznatkoch o prostredí startup policy v CEE, prečítajte si správu Startup Hungary, ktorá bola pripravená s príspevkami Slovenskej aliancie pre inovačnú ekonomiku (SAPIE) a CIVITTA.

Kľúčové poznatky

Ukázalo sa, že startupy vykazujú nízku informovanosť o nariadeniach EÚ o údajoch a majú tendenciu nemonitorovať legislatívne zmeny. GDPR poskytuje príklad toho, čo sa stane, keď startupy nevenujú pozornosť, zatiaľ čo EÚ reguluje bez ohľadu na startupy. Nápor startupov na poslednú chvíľu pred nadobudnutím účinnosti generoval značné dodatočné náklady a byrokraciu, čo neúmerne postihlo malé spoločnosti v porovnaní s bremenom na spoločnosti Google alebo Facebook. Existuje obava, že nové nariadenia – ako napríklad zákon o údajoch, zákon o digitálnych službách, zákon o digitálnych trhoch a zákon o umelej inteligencii – budú podobne zaťažujúce.

Je nevyhnutné, aby sa najvyššie úrovne vlády zaviazali vytvárať podporné politické prostredie pre startupy. Pokiaľ ide o vytváranie politického prostredia, ktoré zahŕňa určité kľúčové regulačné opatrenia pre startupy (ako sú zamestnanecké plány vlastníctva akcií (ESOP), SAFE, nariadenia o konvertibilných bankovkách, daňové stimuly pre anjelov a investorov atď.), úroveň, na ktorej sa vlády angažujú, je kľúčová. Čím vyššia je rozhodovacia úroveň vlády, tým väčšia je šanca, že potrebné opatrenia sa stanú zákonom. V pobaltských krajinách sú startupy na programe premiérov a je to jasný rozdiel v porovnaní s krajinami, kde je najvyšší kontakt obmedzený napríklad na štátneho tajomníka.

Skupiny na podporu startupov zohrávajú kľúčovú úlohu pri presviedčaní vlád. Musia preukázať ekonomické dôkazy, aby získali vládnu pomoc, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest a daňové príjmy. V najrozvinutejšom ekosystémy regiónu, ako je Litva, skupiny na podporu startupov nepožadujú finančnú podporu od vlády: hovoria o tom, čo prinášajú na stôl. Tento prístup založený na výkone rezonuje s tvorcami politík, ktorí zase skôr obhajujú podporné regulačné a politické prostredie.

Viac informácií:

CEE Startup Policy Report

CEE Startup Policy Report – executive summary

Zdroj: https://innovateslovakia.sk; https://sapie.sk; https://www.startuphungary.io, zverejnené: 22. 2. 2023, autor: rpa