Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Carinthian Startup Ecosystem Map

Mapa “Carinthian Startup Ecosystem”. Zdroj: https://carinthia.com

Nezisková organizácia „Startup Carinthia“ zverejnila v septembri 2023 mapu „Carinthian Startup Ecosystem.“ Ide o priekopnícku iniciatívu na posilnenie, podporu a zviditeľnenie start-upového ekosystému v oblasti podnikania, technológií, vzdelávania a výskumu v Rakúsku.

Korutánsko, ako rozvíjajúci sa región pre inovatívne spoločnosti a zakladateľov start-upov a obchodná lokalita, sa v posledných rokoch neustále rozvíja. Projekt iniciovala spoločnosť „Startup Carinithia“, aby demonštrovala tento stabilný trend na podporu rastu, ako aj rôznorodé zdroje a príležitosti na  cielené zoskupenie zakladateľov „start-upov“ v Korutánsku a poskytla prehľad o tom, čo už existuje. Združenie „Green Tech Valley“ predstavuje symbol komunitného ducha, podporu „start-upov“ iniciatív a propagáciu inovácií v regióne.

Platforma spolupráce na prvý pohľad

Inovatívna mapa ponúka komplexný prehľad o rozmanitej korutánskej siete a je výsledkom angažovanej spolupráce medzi regionálnymi partnermi a podporovateľmi „start-upov.“ Nachádzajú sa v nej etablovaní hráči, ako aj coworkingové priestory, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, hotspoty a relevantné udalosti. S cieľom podporiť zahraničných výskumníkov je potrebné vedieť, ktoré organizácie ponúkajú služby v angličtine, alebo poskytujú podporu s anglicky hovoriacou kontaktnou osobou.

Zelená pozícia  pre hospodárstvo Korutánska

„Green Tech Valley“ je jedným z najdôležitejších svetových technologických hotspotov pre ochranu životného prostredia a obehové hospodárstvo a rozprestiera sa v rakúskom Štajersku a Korutánsku. Pokiaľ ide o „udržateľnú hospodársku činnosť zaujalo Korutánsko v súčasnosti prvú priečku v Európe. Často spomínaná je tzv. „zelená dohoda“(Green Deal) a v Korutánsku sa už stala hospodárskou realitou. V najjužnejšej Spolkovej krajine Rakúska existuje mnoho dôvodov pre vynikajúci východiskový bod tejto agendy.

Zelená hospodárska sieť svetovej triedy

V korutánskom hodnotovom reťazci sa usadilo mnoho udržateľne pôsobiacich hráčov. Už teraz prispôsobujú tento región budúcnosti. Korutánsko sa vo svojom úsilí o udržateľnosť spolieha na myšlienku siete. Spolu so Spolkovou krajinou Štajersko podporuje Korutánsko zelenú sieť „Green Tech Cluster.“ V súčasnosti spolupracuje už viac ako 250 spoločností s priekopníckym duchom na presadzovaní riešení v oblasti ochrany klímy a obehového hospodárstva.

Zelený výskum a inovácie

Počas posledných desaťročí sa Korutánsko a jeho univerzity rozvinuli na vynikajúce vedecké miesta. V technologických parkoch budúcnosti sa už roky skúmajú udržateľné prístupy k ekonomike. V drevárskom korutánskom kompetenčnom centre v St. Veit an der Glan sa realizuje neuniverzitný, priemyselný a aplikačne orientovaný výskum drevnej suroviny. Kľúčové kompetencie výskumného projektu, ktorý je rozšírený po celom Rakúsku, spočívajú vo výskume materiálov a procesnej technológii v celom hodnotovom reťazci počnúc od surovín až po hotový výrobok.

Obehové hospodárstvo

Nevyhadzovať a opätovne použiť. Lineárny ekonomický systém už dožíva a ekonomika musí rozmýšľať v cykloch. Korutánsko je jedným z najvýznamnejších a najinovatívnejších recyklátorov plastov v Rakúsku. Pozornosť sa sústreďuje aj na lesný, drevársky a papierenský priemysel, ktorý je nosným pilierom korutánskeho biohospodárstva. Vlastná technická škola pre plasty a technológiu recyklácie, ktorá sa nachádza v „Euregio HTL“ vo Ferlachu, zabezpečuje výučbu dobre vyškolených mladých talentov.

Silný sektor udržateľnej energetiky

Korutánsko sa môže hrdo nazývať „batériou Rakúska.“ Rakúska Spolková krajina Korutánsko sa už dlhé roky zameriava na rozširovanie alternatívnych, obnoviteľných a udržateľných technológií pri výrobe energie. Táto Spolková krajina zvýšila od roku 2005 podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 15,1 percentuálneho bodu na približne 55 %, čím sa zaradila medzi absolútnych lídrov v Rakúsku a Európe. Dnes sa už elektrina v Korutánsku vyrába na 100 % z obnoviteľných zdrojov energie.

Korutánska zelená priekopnícka práca

Generálny riaditeľ združenia „Green Tech Cluster“ Bernhard Puttinger, ozrejmil agendu Korutánska slovami: „V Korutánsku sa dnes realizuje zelená priekopnícka práca. Korutánsko je predurčeným testovacím priestorom pre úspešné zelené obehové hospodárstvo.“

Združenie „Green Tech Cluster“ dnes vyvíja dlhodobé stratégie pre udržateľnú budúcnosť Korutánska.

Viac informácií:

Gemeinsam grüne Innovationen vorantreiben

Grüne Forschung und Innovation

In Kreisläufen denken: Kärnten pusht nachhaltige Kunststoffbranche

Nachhaltig erfolgreich wirtschaften

Zdroj: https://startupcarinthia.com, zverejnené: 27. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa