Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Cancer Research UK investuje 11-miliónov libier do výskumu rakoviny v Oxforde

Cancer Research UK to invest £11 million into cancer science in Oxford | University of Oxford
Výskum rakoviny vo Veľkej Británii. Foto: University of Oxford

Univerzita v Oxforde a National Health Service (NHS) so sídlom v Oxforde získali investíciu vo výške 11-miliónov libier na výskum rakoviny vo Veľkej Británii, aby umožnili popredný svetový výskum rakoviny v prospech pacientov.

Vysoko konkurenčné ceny udelené Cancer Research UK (CRUK) oceňujú najinovatívnejší a najvplyvnejší výskum rakoviny Spojeného kráľovstva a spoluprácu medzi NHS a Univerzitou. Toto financovanie, ktoré bolo oznámené 24. januára 2022, prinesie investíciu 11-miliónov libier do výskumu rakoviny a translačnej infraštruktúry v Oxforde a Thames Valley a ďalšie 3-milióny libier do odbornej prípravy v priebehu nasledujúcich piatich rokov.

Rakovina zostáva druhou najväčšou príčinou celosvetovej úmrtnosti, ktorá ovplyvňuje životy miliónov ľudí na celom svete. Polovici z nás bude diagnostikovaná rakovina a existuje silný dopyt po investíciách do akademickej excelentnosti a na podporu partnerstiev s priemyslom a organizáciami verejného zdravia.

Financovanie v rámci Oxfordu spojí akademikov a odborníkov z celej komunity základného, ​​translačného a klinického výskumu vrátane lekárov na rakovinu, matematikov, počítačových vedcov a dátových vedcov, vakcinológov, imunológov, bunkových biológov, expertov na objavovanie liekov, klinických testujúcich, zobrazovacích expertov a špecialistov na verejné zdravotníctvo. Na národnej a medzinárodnej úrovni nová investícia podporí multisektorový prístup a investičné partnerstvá, ktoré prinesú krátkodobý a dlhodobý prospech pre pacientov.

Profesor Tim Elliott, spoluriaditeľ siete Oxford Cancer Network, uviedol: „Nominácia ako centrum excelentnosti od CRUK je silným potvrdením kvality a potenciálu výskumu rakoviny, ktorý ponúkajú oxfordskí lekári a akademici. Naši výskumníci pracujú naprieč divíziami, oddeleniami a disciplínami, aby poskytli efektívne riešenia na detekciu a liečbu rakoviny.“

Profesor Mark Middleton, spoluriaditeľ siete Oxford Cancer Network, uviedol: „Toto financovanie CRUK spojí výskum svetovej triedy a klinickú expertízu s cieľom poskytnúť skoršie, lepšie a bezpečnejšie liečby. Naše centrum bude podporovať a rozširovať miestne partnerstvá s organizáciami NHS, ako sú Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Thames Valley Cancer Alliance a Berkshire West, Oxfordshire a Buckinghamshire Clinical Commissioning Groups. Posilní to vzťahy v zahraničí, napríklad s centrom v Škótsku, s ktorým sa tešíme na úzku spoluprácu v nasledujúcich rokoch.“

Profesor Sir John Bell, profesor medicíny Regius na Oxfordskej univerzite, dodal: „CRUK zostáva kľúčovým financovateľom výskumu rakoviny a jeho podpora pomôže Oxfordu poskytnúť integrovaný program spájajúci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vedcov základného a klinického výskumu a priemyslu. Podpora od CRUK je pre nás kľúčová pri realizácii tejto agendy a v konečnom dôsledku nám vytvorí príležitosti na vývoj nových terapií a diagnostiky rakoviny.“

Na ocenenie 11-miliónov libier pre Oxfordské centrum CRUK dohliada Oxford Cancer, sieť univerzity pre výskum rakoviny. Financie budú investované do kľúčových tém Oxfordu:

Včasná detekcia rakoviny – snaha dosiahnuť cieľ dlhodobého plánu NHS England, ktorým je odhaliť 75 % rakoviny v ranom štádiu do roku 2028.

• „Big data“ o rakovine – využitie expertízy v oblasti údajovej vedy v Oxforde pomocou analýzy veľkých a komplexných súborov údajov s cieľom odhaliť rakovinu skôr a lepšie ju liečiť.

• Vývoj v imunoonkológii – stavanie na existujúcich imunologických úspechoch v Oxforde, ako je vakcína COVID-19, a uplatňovanie týchto nových technológií na realizáciu dlhodobých liečebných výhod imunoterapie.

• Nová terapia a diagnostika – vývoj nových terapií a metód, ktoré presne a efektívnejšie zacieľujú liečbu, ako aj zlepšenie využívania existujúcich.

Ďalšie finančné prostriedky vo výške 3-miliónov libier sú určené špeciálne na štipendiá, aby pomohli vyškoliť ďalšiu generáciu výskumníkov rakoviny a umožnili im realizovať nové a ambiciózne nápady.

Zdroj: https://www.ox.ac.uk, zverejnené: 25. 1. 2022, autor: rpa