Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Business Finland financuje výskum včasnej diagnostiky porúch pamäti

Projekt e-FINGERS na University of Eastern Finland. Zdroj: https://www.uef.fi

Business Finland udelilo financovanie preprojekt e-FINGERS na University of Eastern Finland. Cieľom fázy Co-creation je vybudovať sieť spolupráce medzi akademickými partnermi a spoločnosťami.

Cieľom e-FINGERS je vyvinúť nové a udržateľnejšie prístupy na identifikáciu ľudí s rizikom Alzheimerovej choroby a demencie. Na základe štúdie FINGER (Fínska geriatrická intervenčná štúdia na prevenciu kognitívneho poškodenia a postihnutia) sa tento projekt spolu s priemyselnými spolupracovníkmi zameriava na hľadanie nových prístupov na podporu zdravia mozgu. Cieľom je prejsť na koinovačné financovanie, ktoré by umožnilo skutočný inovačný projekt na 2-3 roky. Projekt koordinuje Neurocenter Finland, docentka Alina Solomon z University of Eastern Finland je hlavnou riešiteľkou a Annalaura Jokiniemi je koordinátorkou projektu.

Výsledky štúdie FINGER sú pôsobivé. Je to prvá randomizovaná kontrolovaná štúdia, ktorá ukazuje, že multimodálna intervencia založená na životnom štýle môže zlepšiť alebo udržať kognitívne funkcie u starších ľudí s rizikom demencie (Ngandu et al 2015). Zatiaľ jediným účinným spôsobom, ako zabrániť kognitívnemu poklesu, je nasledovať multimodálny zásah do životného štýlu ovplyvňujúci niekoľko kognitívnych oblastí: celkové kognitívne funkcie, pamäťové funkcie a rýchlosť spracovania.

Demencia a Alzheimerova choroba sú hlavnými problémami verejného zdravia. Po mnohých neúspešných klinických skúškach stále neexistujú žiadne účinné, široko dostupné lieky modifikujúce ochorenie. Presná identifikácia ľudí v ohrození alebo v počiatočných štádiách ochorenia môže zvýšiť pravdepodobnosť vývoja účinných terapií modifikujúcich ochorenie, ale na to musíme nájsť nové udržateľné spôsoby práce. To zahŕňa napríklad aktualizovaný model FINGER 2.0, ktorý kombinuje multimodálne intervencie založené na životnom štýle s potenciálnymi liekmi modifikujúcimi ochorenie.

Priekopnícka vedecká práca Aliny Solomonovej sa zameriava na Alzheimerovu chorobu a demenciu s osobitným dôrazom na prevenciu a včasnú diagnostiku. Solomon sa podieľa na mnohých rôznych štúdiách s použitím modelu FINGER a je vedeckou koordinátorkou štúdie FINGER a celosvetovej siete FINGERS (WW-FINGERS). WW-FINGERS je prvá globálna sieť štúdií zameraných na prevenciu multimodálnej demencie a v súčasnosti má 45 členských krajín. WW-FINGERS je určený na testovanie, prispôsobovanie a optimalizáciu modelu FINGER v rôznych rizikových populáciách vo viacerých krajinách, kultúrach a úrovniach zdrojov.

Projekt e-FINGERS, ktorý koordinuje Neurocenter Finland, je založený na pôsobivých výsledkoch modelu FINGER. Včasné odhalenie rizika ochorenia a investície do prevencie poklesu pamäťových funkcií zohrávajú významnú úlohu pri udržiavaní kognitívnych schopností. Cieľom e-FINGERS je vyvinúť inovácie potrebné na premenu úspešného výskumu na efektívne praktické riešenia. Cieľom je vývoj nových virtuálnych nástrojov na podporu personalizovaného zdravia mozgu a prevencie demencie. Takýmito novými nástrojmi by mohli byť napríklad softvér alebo digitálne biomarkery na vyhľadávanie ľudí v ohrození alebo v počiatočných štádiách ochorenia. Pomohlo by to nasmerovať ich na správne pokusy a liečby, ale tiež by to zlepšilo sledovanie chorôb, rizík a terapeutických účinkov v priebehu času. Tieto nástroje by boli navrhnuté tak, aby boli v budúcnosti prispôsobiteľné iným mozgovým stavom okrem Alzheimerovej choroby a demencie. V konečnom dôsledku má e-FINGERS za cieľ stať sa medzinárodne prepojeným virtuálnym facilitátorom pre inovatívne aktivity v oblasti neurovedeckého výskumu a vývoja s včasným zapojením priemyselných spolupracovníkov.

V súčasnosti projekt buduje konzorcium so záujmom o vývoj nových inovácií s cieľom transformovať produktívny výskum na efektívne praktické riešenia. Projekt e-FINGERS momentálne hľadá partnerov z fínskych spoločností. Ak má vaša spoločnosť záujem o spoločný projekt, kontaktujte Alinu Solomon (alina.solomon@uef.fi) alebo Annalauru Jokiniemi (annalaura.jokiniemi@uef.fi).

Viac informácií:

Ngandu, Tiia a kol. “Dvojročná viacdoménová intervencia diéty, cvičenia, kognitívneho tréningu a monitorovania vaskulárneho rizika oproti kontrole na prevenciu kognitívneho poklesu u rizikových starších ľudí (FINGER): randomizovaná kontrolovaná štúdia.” The Lancet 385.9984 (2015): 2255-2263.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://www.uef.fi; zverejnené: 25. 10. 2022, autor: rpa