Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Budúcnosť je ukrytá vo funkčných ekosystémoch, digitalizácií a inováciách

https://www.uvptechnicom.sk/wp-content/uploads/2021/10/IMG_0006-scaled.jpg

O príležitostiach a výzvach, ktorým čelí Slovensko a región východného Slovenska, sa 1. októbra 2021 spoločne diskutovalo v Košiciach s veľvyslankyňou Spolkovej republiky Nemecko v SR p. Barbarou Wolf a zástupcami Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a Slovensko-rakúskej obchodnej komory.

Hosťom diskusie boli priblížené strategické ciele a aktivity klastra IT Valley Košice, ako aj vízia budovania funkčného ekosystému na východe Slovenska. Región východného Slovenska je známy svojou otvorenosťou pre spoluprácu, čo dáva vhodný predpoklad pre jeho ďalší rozvoj. Výzvy, ktorým čelíme, však sú spoločné. Zdravý a udržateľný ekonomický rozvoj vyspelých ekonomík je dnes postavený na faktoroch znalostnej ekonomiky: budovaní „future skills, inováciách, udržaní vysoko vzdelanej pracovnej sily, v spolupráci s akademickým sektorom a využívaní nových technológií.

Súčasťou podnikateľskej misie bola aj návšteva dvoch inovatívnych startupov CeeLabs HRIIS v Inkubátore UVP TECHNICOM.

Zdroj: https://www.uvptechnicom.sk, zverejnené: 6. 10. 2021, autor: rpa