Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Budúcnosť Európy: Ďalšie plenárne zasadnutie konferencie venované návrhom občanov

Plenárne zasadnutie konferencie v dňoch 11. – 12. marca 2022. Zdroj: https://europskenoviny.sk

Plenárne zasadnutie s účasťou ukrajinských občanov a poslancov sa už druhýkrát venovalo odporúčaniam, ktoré vyplynuli z panelových diskusií občanov.

Plenárne zasadnutie konferencie sa v dňoch 11. – 12. marca 2022 zaoberalo 88 odporúčaniami z európskych panelových diskusií občanov k témam „EÚ vo svete/migrácia” a „silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia”. Takisto zohľadnilo súvisiace odporúčania z národných panelových diskusií občanov. Putinova invázia na Ukrajine a reakcia EÚ na ňu boli hlavnou témou tematických rozpráv tento víkend.

Zástupcovia utečencov pred vojnou na Ukrajine, poslanci Verchovnej rady a zástupcovia združenia PromoUkraina sa ujali slova v diskusiách na tému „EÚ vo svete”. Takisto sa zúčastnili zástupcovia západného Balkánu. Ich prejavy sú dostupné tu. Výňatky z plenárneho zasadnutia konferencie sú dostupné na EbS. Všetky videozáznamy, audiozáznamy a fotografie z pracovných skupín a plenárnych diskusií sú k dispozícii v multimediálnom centre Parlamentu.

Guy Verhofstadt, poslanec Európskeho parlamentu v tejto súvislosti vyhlásil: „Dramatické udalosti na Ukrajine otriasajú celou Európskou úniou, čo sme veľmi pociťovali aj počas rozhovorov na plenárnom zasadnutí. Závery konferencie to budú musieť zohľadniť. Je jasné, že budúcnosť bude vyzerať ináč, než sme si predstavovali ešte pred pár týždňami. Preto sa Európa bude musieť zmeniť, aby sa vedela s touto novou budúcnosťou a novým svetovým poriadkom popasovať.”

Clément Beaune, za francúzske predsedníctvo Rady EÚ uviedol: „Medzičasom sme dostali všetky odporúčania európskych občanov. Plenárne zasadnutie konferencie sa musí teraz pustiť do práce a pretaviť ich na konkrétne návrhy. Zoči-voči dramatickým udalostiam na našom kontinente je absolútne nevyhnutné našu Úniu zreformovať a posilniť.”

Dubravka Šuica, podpredsedníčka Európskej komisie dodala: „Kým sa my usilujeme čo najviac sa priblížiť k občanom, Putin štartuje vojenský útok na ukrajinských občanov, ktorí vyjadrili svoje európske ambície. Je to útok na naše hodnoty a spôsob života. Byť Európanom znamená byť súčasťou jedinečného projektu, v ktorom každý môže rozvinúť svoj plný potenciál a uplatňovať si svoje práva. Preto má konferencia v tomto momente, za týchto strašných okolností, väčší význam a potrebujeme ju viac než kedykoľvek doteraz.”

Plenárne zasadnutie konferencie 25. a 26. marca 2022 bude pracovať na svojich návrhoch, ktoré budú založené na odporúčaniach všetkých európskych aj národných panelových diskusií občanov, príspevkoch z mnohojazyčnej digitálnej platformy, ako aj odporúčaniach vyplývajúcich z debát na plenárnom zasadnutí konferencie a pracovných skupín, zoskupených podľa jednotlivých tém.

Súvislosti

Odporúčania panelu k téme „EÚ vo svete/migrácia” prijaté na jeho záverečnom zasadnutí v holandskom Maastrichte vo februári sú dostupné tu. Odporúčania panelu k tematickým okruhom „silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia” sfinalizované na zasadnutí v írskom Dubline vo februári sú dostupné tu. V každej európskej panelovej diskusii občanov sa stretlo (osobne aj na diaľku) približne 200 Európanov rôznych vekových a vzdelanostných kategórií zo všetkých členských štátov, aby prediskutovali a prijali odporúčania, ako riešiť výzvy, ktorým Európa čelí v súčasnosti a bude čeliť v budúcnosti.

Plenárne zasadnutie konferencie tvoria zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, národných parlamentov a občanov. Takisto v ňom má zastúpenie aj Výbor regiónov a Hospodársky a sociálny výbor, sociálni partneri a občianska spoločnosť. Na základe konsenzu predloží svoje návrhy výkonnej rade, aby úplne transparentne a v spolupráci s plenárnym zasadnutím mohla zostaviť závery konferencie.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 18. 3. 2022, autor: rpa