Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Bratislava predstavila rozvojový plán do roku 2030

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030 bude slúžiť aj ako zásobník projektov, ktoré budú môcť byť v budúcnosti financované z eurofondov.

Metropolitné fórum predstaví 27. septembra 2021 a 30. septembra 2021 doterajšiu prácu na strategickom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030. Verejnosti odprezentuje hlavné mesto spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) témy ako mestský a územný rozvoj, cestovný ruch, technická infraštruktúra, životné prostredie a šport, taktiež ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, vzdelávanie, mobilita a sociálne veci.

Samospráva chce na fóre formou verejného online streamu priblížiť priebežné výsledky práce a uvažovanie pracovných skupín. Obyvatelia sa budú môcť aj pýtať a priniesť aj svoje podnety. Ako uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo: „Je veľmi dôležité vedieť, aký názor na budúcnosť mesta majú obyvatelia. Budeme tak vedieť lepšie priorizovať oblasti a ciele, aby prednosť dostali témy, na ktorých obyvateľom najviac záleží.“

Riaditeľ MIB Ján Mazúr avizuje, že chystajú ešte na jeseň sériu debát. Aj vďaka nim chcú pochopiť, akú víziu do budúcna má mať hlavné mesto. Ako ďalej priblížil: „Budeme mať aj sériu projektov, ktoré majú tvoriť gro budúcich aktivít najbližších desať rokov. Pôjde o akési mestské projektové portfólio. Má ísť o definitívny zoznam projektov i veľkých vlajkových lodí, ktoré budeme využívať aj na budúce programové obdobie, aby sme získali prostriedky z Európskej únie, keďže mnohé z tých vecí budú zásadné investičné akcie.“ Po skončení sa procesu chystajú aj putovnú výstavu i publikácie. Mazúr deklaruje, že sa budú k strategickému dokumentu vracať a vyhodnocovať, ako sa Bratislave darí. Ako ďalej dodal: „Budeme mať konkrétne indikátory a vďaka nim zistíme, či plníme stanovené ciele.“

Plán pre Bratislavu 2030 sa tvorí na najbližších desať rokov a hovorí, akým smerom sa bude uberať rozvoj hlavného mesta. Taktiež je základom budúceho koncepčného a strategického plánovania postaveného na dátach a analýzach. Na tvorbe pracujú odborníci z mesta spolu s externými expertmi. Možnosť zapojiť sa do príprav dokumentu a ovplyvniť, ako bude Bratislava o pár rokov vyzerať, majú aj samotní Bratislavčania.

Mazúr tvrdí, že cieľom je zaangažovať obyvateľov mesta do jeho rozvoja nielen prostredníctvom lepšieho zmapovania ich potrieb, ale aj do tvorby riešení, ktoré budú následne zavádzané do praxe. Ako uviedol: „Preto v tejto fáze oslovujeme verejnosť, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrila svoj názor na budúce fungovanie hlavného mesta. Chceme zistiť, akú Bratislavu si ľudia želajú v roku 2030.“

Dotazník, v ktorom môže verejnosť prispieť svojím nápadom, je uverejnený na webe www.bratislava2030.sk a ľudia ho môžu vyplniť do konca novembra 2021.

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 28. 9. 2021, autor: rpa