Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Bezpečná kvantová sieť pre Európu

Rakúsky technologický inštitút (AIT) vo svojej tlačovej správe z 27.3.2023 uviedol informáciu o poskytnutí financovania EÚ na projekt vybudovania bezpečnej kvantovej siete pre Európu.

Rakúsky technologický inštitút (AIT)  je súčasťou európskeho ekosystému koncentrovaného okolo výrobcov kvantových bezpečnostných riešení a telekomunikácií. Nové konzorcium tvorené spoločnosťami Telefonica, Thales, Tecnobit, AIT Rakúsky technologický inštitút, Fragmentix, QUSIDE a Chilas spúšťa nový výskumný projekt na vytvorenie bezpečnej kvantovej siete pre Európu.

Zdroj: ait.ac.at

Konzorcium „QUARTER“ (Quantum Cryptography Technology for Europe), dostane viac ako 7 miliónov eur z európskeho „Programu DIGITAL“ s cieľom posilniť vyspelosť a dostupnosť technológií kvantovej kryptografie na používanie v rámci iniciatívy „EuroQCI.“

QUARTER združuje bezprecedentnú skupinu špecializovaných a skúsených spoločností v tomto sektore. LuxQuanta, Quside, Chilas a Fragmentix sú poprednými výrobcami v oblasti „Quantum Key Distribution“ (QKD), Quantum Random Number Generators (QRNG), vysokovýkonných laserových zdrojov a klasických bezpečnostných riešení.

Okrem týchto inovatívnych spoločností konzorcium spolupracuje so spoločnosťami Telefónica, AIT Austrian Institute of Technology, Tecnobit a Thales, ktoré sú lídrami a sú etablované v oblasti kvantových technológií, bezpečnostných riešení a telekomunikácií v Európe.

Zdroj: ait.ac.at

Tento výkonný ekosystém spoločností, vedený spoločnosťou LuxQuanta, má za hlavný cieľ zvýšiť vyspelosť distribúcie Quantum Key Distribution a súvisiacich technológií a zároveň definovať jasný plán industrializácie, aby sa zabezpečilo ich nasadenie. Konzorcium sa bude aktívne podieľať na skupinách tvoriacich štandardizácie, aby prispelo k certifikačnému rámcu QKD, pripravilo pôdu pre jeho integráciu do telekomunikačných produktov a služieb a podporilo jeho nasadenie v EuroQCI.

Európska iniciatíva EuroQCI plánuje do roku 2027 vybudovať bezpečnú kvantovú komunikačnú infraštruktúru v celej . Primeraná ochrana jej sieťovej infraštruktúry je pre Európu nevyhnutná, aby zabránila akémukoľvek druhu škodlivého útoku a chránila svoje najcitlivejšie dáta. V tejto súvislosti bude QUARTER zohrávať kľúčovú úlohu vo vývoji európskych špičkových technológií pre túto implementáciu a zabezpečí európsku suverenitu v dôležitých oblastiach kybernetickej bezpečnosti, kvantovej komunikácie a kvantovej kryptografie.

Úsilie konzorcia QUARTER nepochybne prispeje k pokroku v oblasti kvantovej komunikácie a pripraví pôdu pre EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu v kvantovej kryptografii a v konečnom dôsledku zabezpečila ochranu svojich občanov a organizácií.

Zdroj: ait.ac.at; zverejnené: 18.4.2023; autor: Dr. Blanka Hermanová