Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Berlínsky týždeň vedy –  Berlin Science Week

Berlin Science Week. Zdroj: https://berlinscienceweek.com/de

Hlavné mesto Nemecka Berlín sa už tradične v čase od 1. do 10. novembra 2023 zhostí výnimočnej udalosti, ktorá nastane vo vedeckej komunite v súvislosti s manifestom vedeckých znalosti, vedeckej excelentnosti a nových objavov, ktoré podporujú vedeckú, inovatívnu výmenu. Počas desiatich dní tohto „festivalu vedy“ sa na rôznych vedeckých fórach bude prezentovať viac ako 500 rečníkov, 150 organizácií pred publikom pozostávajúcim z vedcov a odborníkov. Na podujatí sa očakáva viac ako 20 000 návštevníkov z rôznych oblastí.

Tento „festival vedy“ kombinuje rôzne fyzické formáty v Berlíne s medzinárodnými online a hybridnými podujatiami. Bude sa zameriavať na výmenu a reflexiu. Program podujatí je založený na interaktívnych a často interdisciplinárnych formátoch, od panelových diskusií, workshopov, výstav až po zážitky, filmové projekcie, hudobné inštalácie a mnoho ďalších. 

Medzinárodne uznávaní vedci a inštitúcie prispejú k tematickým okruhom, ktoré odrážajú aktuálne výzvy a diskusie vo vede a spoločnosti.

Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na vzrušujúce a inovatívne príspevky zo všetkých oblastí vedy, ktoré budú  jednotliví speakeri prezentovať v najmodernejších formátoch vedeckej komunikácie. Udalosti „Berlínskeho týždňa vedy“ nájdete v „Berlin Science Week CAMPUS“ v „Museum für Naturkunde Berlin“, v „ART & SCIENCE FORUM“ na Holzmarkt 25 a na mnohých miestach po celom Berlíne.

Centrálne dejiská „festivalu vedy“

„Berlin Science Week CAMPUS“ sa nachádza v impozantnej budove „Museum für Naturkunde Berlin“ a bude festivalovým centrom v srdci Berlína. CAMPUS má svoje motto: „Dare to Know: Our Narratives, Our Futures“a bude miestom, kde sa budú prehodnocovať perspektívy orientované na budúcnosť a náš kolektívny prístup k veľkým otázkam našej doby. Vedecké objavy sú čoraz rýchlejšie – kam to vedie? Spôsob, akým konáme dnes, určuje, či dokážeme urobiť želanú budúcnosť aj realitou. Zásadnú úlohu zároveň zohrávajú ľudia, ktorí tvoria tento príbeh, ale kto to vlastne je? Aké vedomosti potrebujeme, kto ich môže ponúknuť a komu?

Hlavné témy sú životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj

CAMPUS je venovaný dialógu, angažovanosti a výmene a spája odborníkov, výskumníkov, vedcov a širokú verejnosť počas dvoch dní otvorenej výmeny. V dňoch 3. a 4. novembra 2023 bude CAMPUS spájať interaktívne podujatia, dočasné výstavy, verejné prednášky, praktické experimenty, filmové projekcie, príležitosti na vytváranie sietí a formáty budovania komunít.  

Na CAMPUS-e budú vedci, aj tí perspektívni, hľadať vedomosti. Vedecké figuríny, zvedaví občania a rodiny budú spolupracovať na vytváraní vizionárskych priestorov a dialógu medzi vedou, občianskou spoločnosťou, umením a technológiou vo formátoch, ktoré presahujú bežný rámec.

Prvýkrát sa na podujatí predstaví „ART & SCIENCE FORUM“ v spolupráci s „Holzmarkt 25.“ Pod mottom „Dare to Know: Creative Science, Precise Art“ sa FÓRUM bude venovať produktívnej výmene medzi prínosom vedeckého výskumu a kreatívnou silou umeleckej praxe. Rôzne formáty budú ilustrovať jedinečný potenciál vedeckých projektov, ktoré využívajú emocionálne a estetické metódy, ako metódy pre inovatívne zapojenie, počnúc od umeleckých inštalácií, Science Slams  a rozhovorov s umelcami, cez komediálne predstavenia, workshopy a živé vystúpenia až po umelecký veľtrh a párty, ktorá vyplní celú noc.

Aby usporiadatelia zabezpečili dostupnosť podujatia a uľahčili  aj medzinárodnú účasť, budú súčasťou tohtoročného programu „BerlinScienceWeek“ aj online a hybridné formáty.                                                                                                  

Zapojte sa do diskusie a prispejte svojím pohľadom k tomu, aby ste pomohli lepšie pochopiť našu súčasnosť a budúcnosť a priniesť zmysluplnú zmenu!

Program

Viac informácií:

CAMPUS

Museum für Naturkunde Berlin

ART & SCIENCE FORUM

Zdroj: https://berlinscienceweek.com/de, zverejnené: 13. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa