Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Bayer a Aalto University vo Fínsku rozširujú spoluprácu – umelá inteligencia na podporu klinických skúšok liekov

Aalto University
Otaniemi campus, Aalto University. Zdroj: https://www.aalto.fi

Projekt Future Clinical Trials vedený farmaceutickou spoločnosťou Bayer využíva umelú inteligenciu (AI) na zlepšenie bezpečnosti a efektívnosti klinického výskumu liekov. Prvý spoločný projekt Aalto University v Helsinkách a spoločnosti Bayer bol spustený v máji 2021 a nový začína vo februári 2022. Posledne menované projektové konzorcium zahŕňa aj Helsinki University Hospital (HUS).

Vývoj lieku je namáhavý a časovo náročný proces. Vývoj nového lieku trvá v priemere 10 rokov, pričom podiel klinického výskumu je až sedem rokov. Vývoj lieku na predpis si vyžaduje v priemere 2-miliardy eur.

Klinické skúšanie liekov môže zahŕňať aj niektoré etické problémy, pretože jedna skupina pozvaná na skúšanie dostáva nový liek a druhá placebo alebo najlepšiu v súčasnosti známu liečbu. Toto je problém najmä pri zriedkavých ochoreniach bez zavedených účinných liekov.

Ako uviedol profesor Harri Lähdesmäki z Aalto University a Fínskeho centra pre umelú inteligenciu (FCAI): „Riešením by mohla byť virtuálna kontrolná skupina vytvorená na základe lekárskych databáz využívajúcich umelú inteligenciu. Týmto spôsobom kontrolná skupina nepotrebuje nábor pacientov, čo tiež zvyšuje nákladovú efektívnosť vývoja liekov.“

Metódy AI sa tiež skúmajú ako prostriedok na podporu kvality a spoľahlivosti klinických skúšok. V najlepšom scenári môže tento výskum zlepšiť prax skúšania liekov na celom svete.

Ako dodal Jussi Leinonen, hlavný vedecký pracovník pre klinické údaje v spoločnosti Bayer: „Cieľom je, aby algoritmy založené na AI identifikovali aj zriedkavé signály súvisiace s nežiaducimi účinkami liekov so zvýšenou citlivosťou. Hľadáme tiež možnosti, ako znížiť počet pacientov potrebných na klinické skúšky a zároveň zaistiť bezpečnosť a spoľahlivosť skúšok.“

Medzinárodný a národný významný projekt

Cieľom projektu FCT je obnoviť klinické skúšanie liekov spôsobom, ktorý má globálny význam. Fínsko bolo vybrané ako cieľová krajina medzinárodného projektu zo závažných dôvodov.

Miriam Holstein, generálna riaditeľka Bayer Nordic, dobre pozná silné stránky Fínska. Ako ďalej uviedla: „Fínsko má všetky predpoklady na to, aby sa stalo globálnym odborným centrom vo farmaceutickom výskume. Fínsko môže poskytnúť vysokokvalitné zdravotné údaje a technologické know-how na vysokej úrovni. Okrem toho je jednou z priorít vlády aj stratégia rastu pre zdravotníctvo. Aj Bayer verí vo Fínsko a jeho silné stránky. Vo Fínsku máme viac ako 1000 zamestnancov a medzinárodne významnú klinickú výskumnú jednotku, do ktorej získavame nové talenty.“

Business Finland tiež vidí potenciál projektu pre Fínsko. Ako uviedol Outi Tuovila, vedúci zdravotného ekosystému Business Finland: „Okrem Bayer Oy bude projekt prínosom aj pre celý fínsky výskum a sektor MSP. Okrem toho povesť Fínska ako inovatívneho experimentálneho prostredia rastie, čo znamená, že možno očakávať, že vo Fínsku budú investovať aj iné medzinárodné farmaceutické spoločnosti. S týmto projektom sa Fínsko môže stať priekopníkom v riadení novej generácie liečebných postupov a riešení založených na údajoch, zameraných na pacienta, ktoré môžu prerásť do globálnych inovácií.“

Spolupráca na vytvorení ekosystému

Nový projekt si vyžaduje bezproblémovú spoluprácu medzi mnohými stranami. Projekt už teraz zhromaždil komunitu niekoľkých zainteresovaných strán, ktoré sa špecializujú na vedu o zdravotných údajoch. Patria sem napríklad DAIN Studios, Fínske centrum pre umelú inteligenciu (FCAI), MedEngine, Veil.AI a Medisapiens.

Ako vysvetlil Arto Pakkalin, vedúci digitálnych technológií a inovácií v Bayer Nordic: „Cieľom je vytvoriť inovačný ekosystém pre pokročilé klinické štúdie, na ktorých sa môžu zúčastniť rôzne spoločnosti a výskumné a zdravotnícke organizácie. Zvýšilo by to počet klinických štúdií a atraktívnosť Fínska ako investičného cieľa pre medzinárodné farmaceutické spoločnosti.“

FCAI zúčastňujúci sa na projekte považuje projekt za dôležité nové otvorenie. Ako dodal Harri Lähdesmäki, profesor zodpovedný za podprojekt FCAI z Aalto University: „Ambiciózne ciele spoločnosti Bayer týkajúce sa obnovenia klinického výskumu ponúkajú vynikajúcu príležitosť na vývoj metód umelej inteligencie pre farmaceutický výskum. Okrem základného výskumu v metódach umelej inteligencie umožňuje spolupráca rýchlo testovať nové metódy výpočtu a uvažovania v prostredí skutočného výskumu liekov. Vďaka tejto jedinečnej multidisciplinárnej spolupráci sa zameriavame na vedecké články v najprestížnejších publikáciách v tejto oblasti. Okrem toho riešenia s otvoreným zdrojovým kódom prospievajú celému ekosystému, ako aj priemyslu.“

Plánom je využitie údajov RWE (Real World Evidence) v kontrolnej skupine prostredia skutočného výskumu, ako aj vývoj nového konceptu služieb na vykonávanie klinického výskumu liekov.

Konečné výsledky trojročného projektu budú predstavené v roku 2023.

Viac informácií:

Finnish project renews pharmaceutical research in an internationally interesting way

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.aalto.fi; https://www.bayer.com, zverejnené: 4. 2. 2022, autor: rpa