Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Battery Innovation Roadmap 2030

Eurobat (@eurobat_org) | Twitter

EUROBAT, združenie európskych výrobcov akumulátorov pre automobilový priemysel, priemysel a energetiku publikovalo správu „Plán inovácií batérií 2030“. EUROBAT zdôrazňuje silný inovačný potenciál všetkých batériových technológií a spôsob, akým prispievajú k ekologickej obnove EÚ.

Plán bol ohlásený 5. júna 2020 na webinári „Battery Innovation Roadmap 2030 “, na ktorom sa zúčastnilo okolo 300 osôb, okrem iných výkonný viceprezident Európskej komisie Frans Timmermans a europoslankyňa Claudia Gamon, predstavitelia EUROBAT-u Marc Zoellner, Christian Rosenkranz a Bernhard Riegel.

Ako uviedol Marc Zoellner, predseda a výkonný riaditeľ skupiny EUROBAT a CEO Hoppecke Group: „Potrebujeme priemyselnú politiku, ktorá uznáva všetky technológie batérií a pracovné miesta, ktoré vytvárajú v EÚ, čo musí zohľadniť Európska komisia a Európsky parlament pri finalizácii nového nariadenia o batériách.“

Výkonný podpredseda Frans Timmermans počas svojho hlavného prejavu diskutoval o kľúčovej úlohe batérií pri riešení výziev vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody a „ekologickej obnovy“. Pochválil úlohu európskeho odvetvia batérií pri vytváraní inovatívnych riešení požiadaviek trvalej udržateľnosti. Vyzval priemysel, aby spolupracoval s ním a tvorcami politiky na vytvorení legislatívneho rámca, ktorý podporuje inovácie, udržateľnosť, konkurencieschopnosť, odolnosť a rast.

Plán demonštruje silný inovačný potenciál všetkých technológií batérií v nasledujúcich rokoch, aby sa mohli uspokojiť špecifické požiadavky mnohých aplikácií. Ako základná technológia prispievajúca k dekarbonizácii vo viacerých odvetviach vrátane dopravy, energetiky, logistiky, výroby a telekomunikácií budú batérie zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore európskeho ekologického obchodu a umožňovaní „zeleného zotavenia“ z pandémie COVID-19.

Všetky technológie batérií so svojimi špecifickými vlastnosťami a významným vývojovým potenciálom sú potrebné, aby využili plný potenciál európskeho odvetvia batérií, aby prispeli k dosiahnutiu európskych cieľov v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050 a naplnili špecifické požiadavky rôznych aplikácií.

Po predstavení Bielej knihy o inováciách batérií do roku 2030, Christian Rosenkranz, vedúci technického klastra EUROBAT a viceprezident Clarios EMEA pre vzťahy medzi priemyslom a vládou, dodali: „Prijatie celého sortimentu batériových technológií je pre európske odvetvie batérií nevyhnutné, aby sa splnil budúci dopyt na trhu, ktorý sa v roku 2030 odhaduje na trojnásobok dnešného trhu, a tiež poskytne Európe strategické výhody, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a sebestačnosť pri získavaní a výrobe materiálov.“

Nakoniec poslankyňa Európskeho parlamentu Claudie Gamon, udalosť uzavrela druhým kľúčovým vystúpením o skladovaní energie v EÚ, pričom uviedla: „Potrebujeme prístup založený na dôkazoch, ktorý sa týka chemikálií aby sme pracovali na normách na ich udržateľné spravovanie.“

Ako sa uvádza v správe, batérie zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore Európskej zelenej dohody (Euroepan Green Deal), ktorá bola predstavená v decembri 2019, a pri prechode k dekarbonizovanej spoločnosti a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu do roku 2050. Batérie sú uznávané ako kľúčové faktory umožňujúce dekarbonizáciu v doprave, energetike, logistike, výrobe a telekomunikáciách, podpore energetického prechodu a prispievaní k zlepšeniu veľkého množstva aplikácií.

Európsky priemysel batérií vedie už mnoho rokov cestu v inovácii a štandardizácii batérií, nasmerovaním európskeho hlasu do globálnych diskusií, ktorého výsledkom sú spoľahlivé produkty a štandardy kvality prispôsobené pre veľké množstvo aplikácií – pričom neexistuje univerzálna batéria. V európskom odvetví batérií sa uplatňuje trhovo orientovaný prístup, ktorý predpokladá presun dopytu z neustálych inovácií v aplikáciách v automobilovom priemysle, motívoch a stacionárnom skladovaní. Má skúsenosti a odborné znalosti na uspokojenie budúceho dopytu v mnohých aplikáciách a naďalej prispôsobuje a výrazne vylepšuje svoje výrobky a zachováva flexibilitu, aby slúžila súčasnému trhu a budúcemu dopytu.

EUROBAT je združením európskych výrobcov akumulátorov pre automobilový priemysel, priemysel a energetiku. Združenie má 53 členov z celého kontinentu, ktoré tvoria viac ako 90 % automobilového a priemyslu batérií v Európe. Členovia a zamestnanci spolupracujú so všetkými zúčastnenými stranami, napríklad s užívateľmi batérií, vládnymi organizáciami a médiami, na vývoji nových riešení batérií v oblastiach hybridnej a elektro-mobility, ako aj flexibility sietí a obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií:

Battery Innovation Roadmap 2030

Zdroj: EUROBAT, zverejnené: 10.7.2020, autor: rpa