Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

BAM má vedúcu úlohu v nemeckej federálnej sieti pre výskum vodíka

HomepageAlt

Federálny inštitút pre výskum a testovanie materiálov (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung -BAM) v Nemecku sa pripojil k sieti Science | Business univerzít, spoločností a organizácií verejného sektora.

Vodík je ústrednou súčasťou energetického prechodu a európskeho ekologického riešenia pre klimaticky neutrálnu Európu. Na dosiahnutie cieľov definovaných do roku 2050 vypracovala EÚ a nemecká vláda rámec opatrení a dlhodobo investujú do výskumu, vývoja a rýchlej implementácie inovatívnych vodíkových technológií.

Ako súčasť svojej Národnej vodíkovej stratégie vytvorila nemecká vláda novú sieť pre výskum vodíka, financovanú spolkovým ministerstvom hospodárstva a energetiky. Má slúžiť ako otvorené odborné fórum pre vytváranie sietí a profesionálne výmeny medzi priemyslom, univerzitami a výskumnými ústavmi, poskytovať návrhy na výskum a aplikáciu vodíkových technológií v celom hodnotovom reťazci a formulovať odporúčania týkajúce sa smerovania nemeckého vládneho financovania výskumu.

V rámci tejto novej komunity excelentnosti bol BAM poverený vedením klastra „Bezpečnosť a akceptácia“ – jednej zo štyroch tematických oblastí, okolo ktorých sú štruktúrované všetky činnosti siete. Dr. Kai Holtappels, vedúci divízie pre bezpečnosť pri konštruktívnom požiari a výbuchu pre plyny, povedie koordinačnú prácu BAM v tejto kritickej oblasti.

Výskum vodíka je v BAM aktuálny už viac ako sto rokov a v súčasnosti je zameraný na množstvo výskumných a kooperačných aktivít. V septembri 2020 spojila svoje rozsiahle odborné znalosti v tejto oblasti a vytvorila kompetenčné centrum s názvom H2Safety @ BAM.

Súčasná vodíková stratégia BAM vytvára dôležité predpoklady pre úspešné rozšírenie existujúcich trhov. Zameriava sa tiež na zaistenie technickej bezpečnosti a monitorovania infraštruktúr a závodov – od výroby a prepravy po skladovanie a dodávky vodíka ako nositeľa energie budúcnosti.

Ako uviedol prezident BAM, profesor Dr. Ulrich Panne: „Vodíková technológia je ústrednou súčasťou úspechu energetického prechodu. Našim výskumom v tejto oblasti vytvárame dôveru v novú technológiu. Bezpečnosť je základným predpokladom pre jej prijatie.“

Pod vedením Dr. Holtappelsa sa národný klaster zameria najmä na bezpečnostné aspekty komponentov a systémov, od výroby cez skladovanie a prepravu až po použitie vodíka. Bude sa zaoberať aj medzinárodne jednotnými normami a skúšobnými smernicami.

Ako dodal Holtappels: „Som veľmi nadšený z novej úlohy v sieti pre výskum vodíka. Bezpečnosť a prijatie sú rozhodujúce prierezové problémy vodíkovej technológie. Našou prácou chceme poskytnúť dôležitý impulz pre rýchly nábeh trhu.“

Viac informácií o výskume vodíka v BAM

Value chain H2 filling station

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.bam.de, zverejnené: 30.3.2021, autor: rpa