Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

BAM a BTU sa spojili, aby prekonali medzeru v zručnostiach Nemecka v oblasti vodíkových technológií

group of young people
V Graduate School Trustworthy Hydrogen sa doktorandi pripravujú na to, aby sa stali všeobecnými odborníkmi, ktorí neskôr na vedúcich pozíciách napredujú vo vývoji vodíkovej ekonomiky v Nemecku a Európe. Zdroj: https://www.bam.de

Spolkový inštitút pre materiálový výskum a testovanie (BAM) a Brandenburská technická univerzita Cottbus-Senftenberg (BTU) v Nemecku spoločne založili Graduate School „Trustworthy Hydrogen“. Jej cieľom je zabezpečiť rozvoj a zavedenie vodíkovej technológie v dlhodobom horizonte kvalifikáciou vynikajúcich mladých akademikov. Graduate School, ktorá je v Nemecku jedinečná svojho druhu, má umožniť doktorandom v trojročnom programe aktívne formovať rozvoj a expanziu vodíkovej ekonomiky v Nemecku a Európe ako budúcich lídrov v priemysle, výskume a verejnom sektore.

Vodík je kľúčovým prvkom pre transformáciu ekonomiky a spoločnosti smerom ku klimatickej neutralite. Transformácia energetického systému na vodíkové hospodárstvo si v najbližších rokoch vyžiada veľký počet vysokokvalifikovaných odborníkov. Doteraz bol nedostatok vhodných kvalifikačných programov.

“Dôveryhodný vodík” Graduate School of BAM a BTU uzatvára túto medzeru. Obe inštitúcie, ktoré spolupracujú vo výskume a výučbe, sú v Nemecku lídrami vo výskume moderných vodíkových technológií. V roku 2020 BAM spojil svoje dlhoročné aktivity v odbore do Kompetenčného centra H2Safety@BAM.

Na BTU prebieha interdisciplinárny výskum výroby a využitia zeleného vodíka v mnohých odboroch. Doktorandi novej Graduate School majú nielen prístup k vynikajúcej vodíkovej expertíze BAM a BTU a jedinečnej výskumnej infraštruktúre. Využívajú tiež veľkú sieť národných a medzinárodných partnerov v priemysle, vede a politike.

Po prvýkrát bude Graduate School Trustworthy Hydrogen školiť odborníkov na vodík, ktorí budú mať v konečnom dôsledku komplexné znalosti o celom hodnotovom reťazci, ako aj hlboké znalosti o rámcových podmienkach a bezpečnostných štandardoch, ktoré sú potrebné na uvedenie vodíka na trh. Program dopĺňajú mäkké zručnosti v oblastiach, ako je vedecká komunikácia a politické poradenstvo. Absolventi majú na konci prípravy všetky predpoklady na to, aby sa nemecké a európske firmy či vedecké inštitúcie dostali do pozície ústredných hráčov globálnej vodíkovej ekonomiky.

Ako vysvetlil prezident BAM Prof. Dr. Ulrich Panne: „Vodíkové technológie v súčasnosti zažívajú veľkú dynamiku. Ako sa trh blíži k vzostupu, bude narastať potreba flexibilne nasaditeľných všeobecných odborníkov. Zriadením našej spoločnej postgraduálnej školy nastavujeme kurz včas pre školenie týchto vynikajúcich mladých vedcov a tým aj dlhodobé zabezpečenie vedúcej pozície Nemecka v oblasti vodíka.“

Ako uviedol prezident BTU Prof. Dr. Gesine Grande: „Dôveryhodný vodík pre postgraduálne štúdium bude prelomový pre rozvoj vodíkových technológií v regióne Berlín-Brandenburg a ďaleko za ním.“ Ďalej dodal: „Pre BTU vnímam túto spoluprácu ako vynikajúcu príležitosť na ďalší rozvoj našej vedeckej odbornosti spolu s BAM a na vytvorenie vynikajúcich podmienok pre kariéru našich mladých vedcov.“

Prvé pozície PhD pre Trustworthy Hydrogen už boli vypísané (viac si prečítajte tu). Uzávierka prihlášok je 3. júna 2022 a postgraduálna škola začína 1. októbra 2022.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.bam.de, zverejnené: 16. 5. 2022, autor: rpa