Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Aviation Forum Austria 2023

Aviation Forum Austria 2023. Zdroj: https://www.sustainair.eu

Technológie, kooperácie, Green Sky – „Spoločne za klimaticky neutrálnu leteckú dopravu“ znelo motto podujatia s názvom „Aviation Forum Austria 2023“, ktoré sa konalo v dňoch 27. – 29. septembra 2023 vo Viedni.  

Aviation Forum Austria“ tento rok po prvýkrát spoločne organizujú „Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK), Rakúska agentúra na podporu výskumu „Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft“ (FFG), rakúsky letecký priemysel Group (AAI), Aviation Industry Austria (AIA), ecoplus – obchodné zastúpenie Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, Holzcluster Štajersko a Rakúska obchodná komora – ARGE Industrial Cooperations & Aviation Technology.

Počas podujatia sa v škále perspektív diskutovali tieto témy:

  • Medzinárodná spolupráca pre efektívnosť a udržateľnosť                                                                                            
  • Bridging – Today & Tomorrow
  • Obehové hospodárstvo a nové riešenia TEC pre čisté letectvo
  • Budúcnosť letectva

Projekty súvisiace s ďalším rozvojom trvalo udržateľnej leteckej dopravy smerom ku klimatickej neutralite podporuje Rakúska agentúra na podporu výskumu „Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft“ (FFG).

Na tohtoročnom „Aviation Forum Austria“ diskutovali odborníci o hlavných výzvach na ceste ku klimaticky neutrálnemu letectvu. Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG), ako jeden zo zakladajúcich členov „Aviation Forum Austria“, poskytla informácie o súčasných výskumných programoch a inováciách na dosiahnutie ambiciózneho klimatického cieľa pre letectvo.

Ako uviedla rakúska spolková ministerka pre ochranu klímy (BMK) Leonore Gewessler: „Dosiahnutie klimatických cieľov v letectve je veľký spoločný projekt. Systém mobility budúcnosti musí byť pohodlný, cenovo dostupný a šetrný ku klíme. Je jasné, že letectvo bude aj v budúcnosti dôležitou súčasťou medzinárodnej dopravy, cestovného ruchu, kultúrnych spojení, obchodu a dopravy. Žiadna spoločnosť, ani krajina, nemá finančné, technologické a priemyselné kapacity na to, aby túto transformáciu zvládla sama. Účasť a spolupráca sú kľúčovými prvkami pri riešení tejto systémovej výzvy v Rakúsku, v Európe a na celom svete.“

Vo všetkých panelových diskusiách sa opäť zdôrazňoval význam medzinárodných programov pre cezhraničnú spoluprácu vo výskume a vývoji. Ako súčasť výskumného programu Horizont Európa sa okolo roku 2024 zaháji „iniciatíva AREANA“, s cieľom uľahčiť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom národných a regionálnych programov financovania v Európe a tak ešte efektívnejšie prispieť k spájaniu výskumnej sily v súlade s klimatickými cieľmi.

Jeden rok stratégie letectva

Generálna riaditeľka FFG Karin Tausz vysvetlila: „Na národnej úrovni sa už toho robí veľa. Nová stratégia letectva Spolkového ministerstva pre ochranu klímy (BMK) bola predstavená už pred rokom. Odvtedy využíva FFG celý rad svojich nástrojov, najmä v programe financovania projektu „Take Off“, aby krok za krokom realizovala klimaticky neutrálne letectvo.“

Už viac ako 20 rokov je „Take Off“ v Rakúsku popredným programom pre letecký výskum. Prostredníctvom tohto programu sa realizuje väčšina všetkých projektov v Rakúsku, financovaných FFG pre letecký výskum. Program tiež vytvára základ pre úspešnú účasť na medzinárodných projektoch a už teraz sa môže ohliadnuť za mnohými úspešnými príbehmi, ako je vývoj ekologických interiérov kabín, pomocou multi-materiálovej 3D tlače a multifunkčných náterov v rámci projektu „LiBio – Lightweight Bionic Aircraft Interior.“ Dosiahli sa aj mnohé ďalšie úspechy. Rakúsko je napríklad globálnym technologickým lídrom v oblasti odmrazovania lietadiel. Cielené financovanie a spájanie projektov, súvisiacich s odmrazovaním lietadiel, bolo základom úspechu výskumu a vývoja produktov v tejto oblasti. Taktiež v oblasti vodíkových systémov hrajú rakúski vývojári, aj medzinárodnom postavení, najvyššiu ligu a profitujú z výskumných projektov financovaných FFG. Vývoj inovatívnych riešení v rôznych kľúčových technológiách pre letectvo sa považuje za jednu z najdôležitejších hnacích síl na ceste k cieľu dosiahnutia klimatickej neutrality. Program financovania FFG tiež vytvára základ pre úspešnú účasť na medzinárodných projektoch.

V rámci sprievodnej výstavy mali firmy a výskumné inštitúcie možnosť predstaviť sa a nadviazať kontakt s účastníkmi. Večerné podujatie ponúklo príležitosť ďalšej diskusie o témach a podpore pre vytváranie sietí medzi aktérmi na národnej a medzinárodnej úrovni.

Výkonná riaditeľka FFG Karin Tausz s ministerkou pre zmenu klímy Leonore Gewesslerovou. Zdroj: https://www.ffg.at

Viac informácií:

Funding Future Flight: Aviation Forum Austria 2023

Zdroj: https://www.ffg.at; https://www.sustainair.eu, zverejnené: 3. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa