Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Automobilové regióny žiadajú nový transformačný fond

Členmi Aliancie automobilovej aliancie, s ktorou prišiel Európsky výbor regiónov, sa stali aj trnavský a bratislavský kraj. Zdroj: https://euractiv.sk

Nový fond po vzore fondu spravodlivej transformácie by mal regiónom so silným automobilovým priemyslom pomôcť znášať náklady štrukturálnych zmien vo výrobe vozidiel.

Európske regióny upozorňujú, že transformácia automobilového priemyslu je doteraz najkomplexnejšou zmenou v tomto odvetví s obrovským vplyvom na pracovníkov, dodávateľov aj koncerny.

Automobilový priemysel v Európskej únii tvorí viac než sedem percent HDP a zamestnáva cez 14-miliónov ľudí. Na Slovensku je podiel na HDP až 13 %. Podiel zamestnanosti v automobilovom priemysle je najvyšší v EÚ. V sektore tu pracuje viac ako 300 tisíc ľudí. Podobne ako pri odklone od uhlia, aj postupné vyradenie vozidiel na spaľovacie motory výrazne zasiahne regióny, kde sa tieto vozidlá alebo časti do nich vyrábajú.

Európsky výbor regiónov, ktorý v Bruseli zastupuje samosprávy, preto prišiel s Alianciou automobilových regiónov (Automotive Regions Alliance). Jej súčasťou sú aj dve slovenské samosprávy – Trnavský a Bratislavský kraj.

Aliancia chce do európskej diskusie o transformácii priniesť regionálny pohľad. Základom činnosti bude desaťbodový manifest, ktorý stanovuje ciele iniciatívy. Prvým je vytvorenie nového finančného mechanizmu po vzore fondu pre spravodlivú transformáciu – finančného mechanizmu v rámci kohézneho fondu určeného pre regióny výrazne zasiahnuté odklonom od ťažby a používania fosílnych palív.

Ako sa píše v manifeste: „Aliancia vyzýva Komisiu, aby urýchlene zaviedla európsky mechanizmus na podporu spravodlivého, férového a úspešného prechodu európskych regiónov s vysokým podielom automobilového priemyslu, a to aj zefektívnením vyhradených dodatočných rozpočtových kapitol v rôznych európskych fondoch a programoch.”

Manuálna práca ustúpi

Medzi ďalšie ciele patrí vypracovanie detailných regionálnych dopadových analýz transformácie, ktoré by zahŕňali tiež dopady na zamestnanosť a rast ekonomiky. Odborníci predpokladajú, že nový spôsob výroby sa dotkne aj počtu pracovných miest. Elektromobil je totiž jednoduchším produktom než vozidlo na spaľovací motor. Okrem prechodu na elektromobilitu do rovnice vstupuje aj automatizácia výroby.

Podľa Moniky Martiškovej zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) to nemusí nutne znamenať, že pracovných miest bude menej, ale že firmy budú väčšmi potrebovať vyššie kvalifikovaných pracovníkov a menej manuálnych. Výbor regiónov preto ďalej zdôrazňuje urgentnosť podpory rekvalifikačných programov a sektoru vedy a výskumu.

Na Slovensku sú okresy, kde je zamestnanosť v sektore viac než 50 % – napríklad v Trnave. Automobilový priemysel je ale silný aj v Žilinskom či Prešovskom kraji, ktoré sa zatiaľ súčasťou aliancie výboru regiónov nestali.

Otázkou je, či by členské štáty mali po vzore transformácie uhoľných regiónov vypracovať plány spravodlivej transformácie. Martišková v rozhovore pre EURACTIV Slovensko z decembra 2021 uviedla, že vypracovanie takéhoto plánu je v automobilovom priemysle o „niečo ťažšie”, keďže zatiaľ máme len odhady a očakávania dopadov.

Ako dodala Martišková: „Myslím si, že potrebu transformácie začneme urgentne pociťovať po roku 2025. Nebudeme na to pripravení, pretože doteraz sa z pohľadu zamestnanosti nič nedialo. Potrebujeme skôr kontinuálny monitoring situácie s návrhmi lokálne zameranej pomoci. Tá by podľa aliancie napokon mala smerovať aj do zavádzania inovácií a do výstavby verejnej dostupnej nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily.”

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 23. 8. 2022, autor: rpa