Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

APVV: Zmena v zasielaní ročných správ projektov PP-COVID 2020

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

APVV informuje, že termín na predkladanie ročných správ projektov PP-COVID 2020 ostáva nezmenený, t.j. do 6.4.2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie ročnej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu ročných a záverečných správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať na APVV. APVV sa rozhodla prijať uvedené opatrenie a neposúvať termín na predloženie ročných správ, nakoľko by to malo za následok aj posun termínov na vyplácanie finančných prostriedkov pre bežiace projekty v roku 2021.

Zdroj: APVV, zverejnené: 5.3.2021, autor: rpa