Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

APVV: Vyhlásenie výzvy Slovensko – Rusko RD 2021

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci, podpísanou 16. februára 2012 v Bratislave a Memorandom o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a vysokoškolského vzdelávania Ruskej federácie podpísaným 15. januára 2020 v Bratislave a 14. septembra 2020 v Moskve vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii.

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 6. 2021, dátum ukončenia výzvy je 31. 8. 2021. 

Viac informácií k výzve

Zdroj: APVV, zverejnené: 1. 7. 2021, autor: rpa