Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

APVV: Vyhlásenie výzvy Slovensko – Česko RD 2021

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej v Prahe dňa 27. 05. 1999 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 4. 10. 2021, dátum ukončenia výzvy je 6. 12. 2021. 

Viac informácií

Zdroj: APVV, zverejnené: 4. 10. 2021, autor: rpa