Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

APVV: Vyhlásenie výzvy PP H-EUROPE 2021

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP H-EUROPE 2021.

Dátum vyhlásenia výzvy je 1. 6. 2021, dátum ukončenia výzvy je 10. 10. 2021. 

Viac informácií o výzve

Zdroj: APVV, zverejnené: 2. 6. 2021, autor: rpa