Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

APVV: Slovensko – Taiwan 2021

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov („zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom Taipei a Zastupiteľským úradom Taipei v Bratislave o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej dňa 1. apríla 2015 v Taipei a 23. apríla 2015 v Bratislave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan).

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.4.2021, dátum ukončenia výzvy je 2.6.2021.

Viac informácií

Zdroj: APVV, zverejnené: 6.4.2021, autor: rpa