Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

APVV: Informácia k verejnej výzve VV 2020

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) informuje všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020, že v spojitosti s mimoriadnou situáciou počas pandémie došlo k posunu termínov: vyhlásenia verejnej výzvy, zasadnutí odborových rád a nadväzujúceho zverejnenia rozhodnutí o podaných žiadostiach

V súčasnosti prebieha úprava podporených projektov v zmysle rozhodnutia odborových rád a ich kontrola z hľadiska projektového a finančného manažmentu, a zároveň vyhodnotenie projektov podporených v rámci schémy štátnej pomoci – udelenie štátnej pomoci.
Začiatok uzatvárania zmlúv predpokladáme koncom mesiaca jún 2021 a poskytnutie finančných prostriedkov najneskôr v priebehu mesiaca júl 2021 s možnosťou refundácie od začiatku riešenia projektu.

Začiatok riešenia projektov zostáva nezmenený v zmysle výzvy od 1. 7. 2021.

Zdroj: APVV, zverejnené: 21. 6. 2021, autor: rpa