Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Alžbeta Kráľová Trančíková získala ocenenie L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

Tento rok sa porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, UNESCO a spoločnosti L’Oréal rozhodla z prihlásených 23 vedkýň podporiť dvojicu z oblasti experimentálnej onkológie a neuroimunológie. V kategórii do 35 rokov zvíťazila Ing. Silvia Schmidtová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá skúma germinatívne nádory vyskytujúce sa najmä v pohlavných žľazách – v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien.

V kategórii od 36 do 45 rokov zvíťazila Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. z Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch.

Ako uviedla o svojej práci víťazka Alžbeta Kráľová Trančíková: „Prevalencia a výskyt neurodegeneratívnych porúch v populácii sa neustále zvyšuje a v súčasnosti predstavuje jednu z hlavných výziev medicíny a lekárskeho výskumu. Z týchto dôvodov sa výskum čoraz viac sústreďuje na identifikáciu biomarkerov, ktoré by boli schopné ochorenie v počiatočných štádiách zachytiť, ako aj odlíšiť jednotlivé ochorenia.“

Ako ďalej dodala slovenská vedkyňa: „Cieľom nášho projektu je zavedenie metódy na detekciu patologických foriem α-synukleínu ako jedného z možných biomarkerov Parkinsonovej choroby a iných synukleínopatií. V projekte sa tiež pokúsime porovnať senzitivitu a špecificitu tejto metódy pri odhaľovaní a diskriminácii synukleínopatií zo vzoriek krvi, séra, plazmy, mozgomiešneho moku, ako aj z mikrobiopsií tkanív tráviaceho traktu pacientov. Veríme, že naše výsledky prinesú nové informácie, ktoré by nás mohli posunúť k zlepšeniu skorej diagnostiky pacientov trpiacich neurodegeneratívnymi ochoreniami.“

L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien – vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ale zároveň aj poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Na Slovensku bol projekt prvýkrát realizovaný v roku 2017 a každoročne oceňuje nadané vedkyne, vybrané odbornou porotou. Súťaž je zároveň podporená spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

Zdroj: https://www.jfmed.uniba.sk, zverejnené: 6. 12. 2021, autor: rpa