Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Aliancia ENLIGHT prijala Univerzitu v Berne

Das Hauptgebäude der UniBE im Winter
Univerzita v Berne vo Švajčiarsku. Zdroj: https://www.unibe.ch

Švajčiarske univerzity sa tento rok môžu prvýkrát zapojiť do aliancií európskych univerzít ako „pridružení partneri“. Univerzita v Berne vo Švačiarsku sa takto 1. decembra 2022 pripojila k aliancii ENLIGHT, ktorej súčasťou je aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Najväčšia slovenská univerzita tak vďaka superuniverzite ENLIGHT získala ďalšieho strategického partnera, s ktorým bude môcť rozvíjať spoluprácu. Univerzita v Berne je excelentná univerzita, jedna z najlepších vo Švajčiarsku. V medzinárodných rebríčkoch sa pohybuje okolo 100. miesta. Má približne 19 500 študentov a na svojich ôsmich fakultách ponúka najmodernejšie vybavenie.

Švajčiarskym univerzitám záleží na spojení s európskymi sieťami. Nachádzajú sa totiž v zložitých podmienkach, keďže Švajčiarsko je vylúčené z programu Horizont Európa a Erasmus+. V tomto roku dostali švajčiarske univerzity možnosť vstúpiť do aliancií európskych univerzít ako „pridružení partneri“.

ENLIGHT je aliancia európskych univerzít a pozostáva z 9 komplexných univerzít s intenzívnym výskumom so sídlom v Gente (Belgicko), Tartu (Estónsko), Bordeaux (Francúzsko), Göttingene (Nemecko), Galway (Írsko), Groningene (Holandsko), Uppsale ( Švédsko), Bratislave (Slovensko) a Baskicku (Španielsko). Dňa 1. decembra 2022 bola Univerzita v Berne zvolená za pridruženého člena Správnou radou ENLIGHT.

ENLIGHT ponúka mobilitu a poskytovanie vzdelávania medzi svojimi členskými univerzitami. Realizujú širokú škálu výmenných príležitostí a podporujú transdisciplinárne vzdelávanie s cieľom pripraviť študentov na výzvy prepojeného sveta. Ako uviedol Christian Leumann, rektor Univerzity v Berne: „Aj keď naši výskumníci stále naliehavo potrebujú švajčiarske pridruženie k Horizon Europe, aby sa stali súčasťou najdôležitejšej výskumnej siete na svete, pripojenie k ENLIGHTu je pre nás dôležitým krokom, aby sme si udržali kontakty v Európe a podporili výmeny, ako aj spoluprácu.“

Univerzity ENLIGHT úzko spolupracujú v oblastiach, v ktorých môže Univerzita v Berne aktívne prispieť, ako sú zdravie, zmena klímy, digitalizácia alebo obnoviteľná energia.

Viac informácií:

University of Bern joins ENLIGHT

Universität Bern tritt europäischer Universitätsallianz ENLIGHT bei

Zdroj: https://uniba.sk; https://www.unibe.ch, zverejnené: 12. 12. 2022, autor: rpa