Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Aktuálny prehľad úspešnosti Slovenska

Európska komisia publikovala výsledky implementácie Rámcového
programu na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 za prvých 5 rokov
svojej existencie.

Program Horizont
2020 za 5 rokov fungovania od roku 2014:

 • investoval 45 miliárd eur do výskumu a inovácií (z toho 31% smerovalo výskumu a inovácií v oblasti klímy),
 • 59% finančných prostriedkov smerovalo do univerzít a výskumných organizácií, 28% do súkromných firiem,
 • 25% finančných prostriedkov bolo investovaných do malých a stredných podnikov,
 • na projektoch doteraz participovalo 31 525 organizácií (z toho 65% je nováčikov v programe a 45% sú malé a stredné podniky)
 • z 204 750 projektových návrhov sa uzavrelo 24 574 grantových zmlúv

Program Horizont 2020 je natoľko atraktívny, že
priemerná úspešnosť v ňom je 12% (podiel návrhov, ktoré získali
financovanie) a financovaný je len približne jeden z troch návrhov,
ktoré splnili kvalitatívne kritériá. Aby mali byť financované všetky
takéto projekty, bolo by potrebných ďalších 116 mld. EUR.

Za prvých 5 rokov bolo do programu podaných viac ako 200 000
projektových návrhov (čo je dvakrát viac ako v jeho predchodcovi 7.
rámcovom programe, FP7). Investície z programu Horizont 2020 sú efektívne, keďže jedno investované EURO vygeneruje do roku 2030 6 až 8,5 EUR.

Program
Horizont 2020:

 • vytvára siete a integruje výskumno – inovačné aktivity medzi
  krajinami (154 zúčastnených krajín), odvetviami a odbormi: 1,5 mil.
  kolaborácií v projektoch
 • generuje významné vedecké výstupy:
  62 000 recenzovaných publikácií citovaných v priemere dva krát častejšie
  ako je svetový priemer, tri pätiny z nich ako výsledok spolupráce 
  medzi súkromným a akademickým sektorom
 • generuje inovácie
  (inicioval viac ako 1600 patentových prihlášok) a benefity pre
  spoločnosť  (napr. v prípade výskumu eboly a i.)

Slovenská republika zaznamenala za prvých 5 rokov implementácie programu Horizont 2020:

 • 516 účastí slovenských organizácií (podiel MSP na účastiach bol 127),
 • 49 príjemcov v rámci oblasti Marie Sklodowska – Curie Actions,
 • celkový príspevok 102 mil. EUR (z toho pre MSP 21 mil. EUR).

Úspešnosť projektov
so slovenskými žiadateľmi, ktorá je 13,6%, je vyššia ako je priemer EÚ-28. Na
základe nastúpeného trendu je možné očakávať, že slovenskí účastníci by do
konca programu mohli vyčerpať približne 152 mil. EUR (v FP7 to bolo 77 mil.
EUR).

V oblasti
podpory výnimočnosti v menej rozvinutých regiónoch EÚ (Spreading
Excellence and Widening Participation) získalo slovensko 17 mil. eur, čo
ho radí na 9. priečku medzi oprávnenými krajinami.

V rámci Európskej
rady pre inovácie (EIC) bolo podporených 23 slovenských startupov a MSP, ktoré
získali 2,17 mil. eur. Pilotná výzva na kombinované financovanie (blended
finance): 18 slovenských MSP podalo projekt v prvej výzve na kombinované
financovanie v októbri 2019, z toho 4 žiadali o kapitálové investície (celkom
49,6 milióna EUR). 7 z nich bolo vyhodnotených ako excelentné, z ktorých jedna
firma bola pozvaná na pohovor a následne vybraná na financovanie, zatiaľ čo 6
ďalších dostalo Seal of Excellence.

Top 5
účastníkov za SR:

 1. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (12,7mil. EUR),
 2. Energochemica Trading a.s. (10,1mil. EUR),
 3. Univerzita Komenského v Bratislave (6,7mil. EUR),
 4. Chemstroj s.r.o. (5,4mil. EUR),
 5. Slovenská technická univerzita v Bratislave (4,5mil. EUR).

Stiahnite si infografiku: Key achievements and impacts Slovakia (PDF)

Úspešnosť slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020 je 13,6%, čo je nad priemerom EÚ. Na základe súčasných trendov sa odhaduje, že do konca roku 2020 dostanú slovenskí žiadatelia príspevky v celkovej výške 152 miliónov EUR (v porovnaní so 77 miliónmi EUR v 7. RP). Detailnejšie informácie a viac štatistík si môžete pozrieť v inforgrafike.

Zverejnené: 4.2.2020, zdroj: EK, autor: lda