Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ako udržateľne zabezpečiť 8 miliárd ľudí?

správa
Zdroj: EUSPA

Koncom minulého roka dosiahol počet obyvateľov sveta hranicu 8 miliárd a očakáva sa, že do roku 2037 sa zvýši na neuveriteľných 9 miliárd ľudí. S rastúcou populáciou rastie aj jej vplyv na životné prostredie, zmenu klímy, využívanie zdrojov a urbanizáciu. Ako teda udržateľne zabezpečiť 8 miliárd ľudí, nehovoriac o 9?

Podľa novej správy možno odpoveď nájsť vo vesmíre. Správu zverejnila Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) v spolupráci s Úradom OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA). Správa sa zameriava na to, ako čo najlepšie využiť údaje a informácie o vesmíre na riešenie súčasných výziev v oblasti udržateľnosti. Zároveň odpovedá na to, ako tieto údaje môžu pripraviť pôdu pre udržateľnú – a hustejšie osídlenú – budúcnosť. Zverejnená správa približuje, ako môžu programy Copernicus, Galileo, EGNOS a GOVSATCOM riešiť výzvy súvisiace s obyvateľstvom. Príkladmi sú potravinová bezpečnosť, hospodárenie s vodou, zmena klímy a životné prostredie.

Podľa výkonného riaditeľa EUSPA Rodriga da Costu nám “táto správa prostredníctvom prípadových štúdií a konkrétnych príkladov ukazuje, ako Vesmírny program Únie a jeho synergie aktívne prispievajú k riešeniu niektorých z najnaliehavejších problémov udržateľnosti”.

Správa je najnovším výsledkom Memoranda o porozumení z marca 2022. Memorandum podpísali EUSPA a UNOOSA s cieľom spolupracovať pri využívaní vesmírnych technológií na dosiahnutie spoločných cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, Parížskej dohody o zmene klímy a Európskej zelenej dohody.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 27.6.2023, autor: kha