Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ako osláviť Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede – 2022

science for girls Archives • European Platform of Women Scientists EPWS
11. február – Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Zdroj: https://epws.org

11. februára 2022 sa na celom svete oslavuje 7. ročník Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede rôznymi spôsobmi. Zistite viac o tom, ako sa niektorí členovia International Science Council rozhodli osláviť tento deň.

UNESCO tento rok oslavuje svoj 7. ročník Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede od svojho založenia v roku 2015. V súlade so 6. cieľom udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov s cieľom zabezpečiť prístup k vode a sanitácii pre všetkých je tohtoročnou témou „Spravodlivosť, Rozmanitosť a inklúzia: Voda nás spája“.

Tento deň, 11. februára, má za cieľ posilniť rozhodujúcu úlohu, ktorú ženy a dievčatá môžu hrať a zohrávajú vo vede a technike. Ako súčasť Agendy 2030 UNESCO slúži Deň na uznanie toho, že pokrok v rodovej rovnosti a pokrok vo vede idú ruka v ruke pri riešení globálnych problémov.

Skupiny a organizácie na celom svete sa rozhodli pripomenúť si tento deň rôznymi spôsobmi, pričom sa prispôsobili stavu COVID-19. Uvádzame niektoré zo spôsobov, ktorými členovia International Science Council oslavujú Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede.

Viac informácií:

How to celebrate International Day of Women and Girls in Science – 2022

International Day of Women and Girls in Science, 11 February

Zdroj: https://council.science; https://epws.org; https://www.un.org, zverejnené: 11. 2. 2022, autor: rpa