Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ako funguje na Slovensku ekosystém sociálnych inovácií?

No alternative text description for this image
Prezentácia Mapy sociálnych inovátorov. Zdroj: https://www.nadaciapontis.sk

Ako funguje na Slovensku ekosystém sociálnych inovácií a aká je spolupráca medzi biznisom a sociálnymi inovátormi?

Sociálna inovácia, ako každá inovácia, má viacero fáz a podnikateľské prostredie hrá úlohu v každom z nich. Na Slovensku úspech sociálnej inovácie pochádzajúcej z neziskového prostredia je nemožný bez podpory od podnikateľského sektora. Týka sa to oboch „skorej“ fázy vytvárania sociálnej inovácie alebo už zrelej, osvedčenej inovácie v etape šírenia.

V najnovšom čísle magazínu Connection od AmCham Slovakia s názvom Pillars of Good Society sa Martina Kolesárová a Matus Labanc z Nadácie Pontis pozreli na dáta, ktoré majú z mapovania sociálnych inovátorov a súvisia špecificky s prepojením biznisu a sociálnych inovácií.

Komplexná analýza mapovania ekosystému sociálnych inovácií bude zverejnená čoskoro na www.mapainovatorov.sk, takže článok pre Amcham je takou prvou “ochutnávkou”.

Píše sa aj o tom, že z tých inovátorov, ktorý vyplnili hĺbkový dotazník (265):

  • najviac zastúpené oblasti medzi aktérmi ekosystému sociálnych inovácií z biznisu boli vzdelávanie (31 %), socio-ekonomická inklúzia (13 %) a kultúra, regionálny rozvoj a ochrana životného prostredia (8 % každá),
  • 34 % aktérov z prostredia biznisu odporúčalo predstaviteľov/ky z občianskej spoločnosti, ale len 10 % aktérov občianskej spoločnosti odporúčalo ľudí z biznisu,
  • len 10 % ľudí z biznisu potvrdilo, že podporujú rozvoj ekosystému sociálnych inovácií aj finančne, ale polovica potvrdila, že poskytuje nefinančnú expertnú pomoc a know how.

Viac informácií:

Map of Social Innovators

Zdroj: https://amcham.sk, https://www.nadaciapontis.sk; zverejnené: 24. 10. 2022, autor: rpa