Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Aké faktory určujú výskumné aktivity spoločností vo Švajčiarsku?

Innovationen
Štúdia KOF Swiss Economic Institute. Zdroj: https://kof.ethz.ch

Čoraz menej švajčiarskych spoločností investuje do výskumu a vývoja. Zároveň sa zvyšujú celkové výdavky v tejto oblasti, čo vedie ku koncentrácii výskumu. Štúdia KOF Swiss Economic Institute, ktorú si objednal Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI), sa dostáva na dno tohto trendu.

Podiel spoločností zapojených do aktivít výskumu a vývoja (R&D) sa postupom času výrazne menil nielen vo Švajčiarsku, ale aj v mnohých iných európskych krajinách. Zatiaľ čo autori štúdie Michael D. König, Andrin Spescha, Martin Worter a Sabien Dobbelaere pozorujú prudký pokles podielu spoločností aktívnych vo výskume a vývoji vo Švajčiarsku a Nemecku, tento podiel sa zvyšuje napríklad v Holandsku, Rakúsku a Fínsku. Vzhľadom na skutočnosť, že podiel tržieb tvorený výdavkami na výskum a vývoj v Nemecku aj vo Švajčiarsku súčasne prudko vzrástol, autori štúdie pozorujú silnú koncentráciu aktivít výskumu a vývoja v týchto dvoch krajinách. To vyvoláva otázku ekonomických dôsledkov takéhoto štrukturálneho vývoja. Štúdia KOF Swiss Economic Institute skúma túto komplexnú otázku.

Konkurencieschopnosť je kľúčovým faktorom úspechu výskumu a vývoja

Na základe „analýzy prežitia“ štúdia ukazuje, že schopnosť spoločnosti vykonávať výskum a vývoj počas dlhšieho časového obdobia je ovplyvnená niekoľkými faktormi. Rozsah doterajšieho inovačného úsilia spoločnosti a jej konkurencieschopnosť sú najdôležitejšími charakteristikami pre pravdepodobnosť prežitia na trhoch výskumu a vývoja. Zatiaľ čo konkurencieschopné spoločnosti mali 70 % pravdepodobnosť, že budú pokračovať vo výskume a vývoji, táto pravdepodobnosť stúpa na 80 %, ak je spoločnosť nielen konkurencieschopná, ale patrí aj medzi top inovátorov. Hoci príslušnosť k danému odvetviu (high​tech výroba, low​tech výroba, moderné služby, tradičné služby) má vplyv na pravdepodobnosť udržania výskumu a vývoja v priebehu času, konkurencieschopnosť je jednoznačne dôležitejšia.

Viac informácií:

What Makes Firms Stop Doing R&D in Switzerland? – Project Commissioned by SERI

Michael D. König, Andrin Spescha, Martin Wörter and Sabien DobbelaereKOF Studies, vol. 169, Zurich: KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich, 2022. DOI: 10.3929/ethz-​b-000541754call_madeResearch Collectioncall_made

Zdroj: https://kof.ethz.ch, zverejnené: 26. 4. 2022, autor: rpa