Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Akčný plán pre výskum robotiky v Nemecku

Akčný plán pre výskum robotiky v Nemecku. Zdroj: https://www.bmbf.de

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) zverejnilo dňa 20. novembra 2023 svoj „Akčný plán pre výskum robotiky“ a implementuje tak svoju budúcu „Stratégiu výskumu a inovácií“ a „Akčný plán umelej inteligencie.“

Nemecko je najväčším trhom robotiky v Európe

Flexibilná automatizácia medzi odvetviami prostredníctvom robotiky založenej na umelej inteligencii (AI) bude v budúcnosti nevyhnutná na zabezpečenie a posilnenie konkurencieschopnosti. V súlade s tým sa trhový potenciál pre robotiku odhaduje na 260-miliárd EUR v roku 2030 s dodatočným vplyvom na ostatné priemyselné sektory. Nemecko má štvrtú najvyššiu hustotu robotov na svete. Robotika zažíva, najmä vďaka využívaniu umelej inteligencie (AI), drastické rozšírenie svojich možností využitia čo vytvára inteligentné systémy, ktoré vykonávajú zložité úlohy v neštruktúrovaných prostrediach buď samostatne, alebo s ľuďmi v tímovej práci. Spolkové ministerstvo pre školstvo a výskum (BMBF) podporuje výskum robotiky, základných technológií a aplikácií, viac ako 40-miliónmi EUR ročne. Projekty siahajú od robotických algoritmov založených na AI a inovatívnych senzorov, až po inteligentné roboty pre remeslá, roboty pre záchranárov a servisné roboty na odbremenenie opatrovateľov.

Spolková ministerka pre školstvo a výskum (BMBF) Bettina Stark-Watzinger vysvetľuje: „Umelá inteligencia je kľúčovou technológiou 21. storočia a robotika je jej prvou triedou. Najmä pre krajinu ako je Nemecko má integrácia umelej inteligencie AI do robotických systémov obrovský potenciál a nespočetné množstvo príležitostí pre jej využitie. Prostredníctvom „Akčného plánu pre výskum robotiky“ spájame naše silné stránky a strategicky zosúlaďujeme naše financovanie. Posilňuje to Nemecko ako miesto pre inovácie, ale aj rast a prosperitu v našej krajine. Jadrom akčného plánu je nový, decentralizovaný „Robotics Institute Germany.“ Nový inštitút prepojí jednotlivé špičkové miesta pre výskum robotiky v Nemecku a prostredníctvom cielených školení a opatrení ďalšieho vzdelávania  sa plánuje jeho rozšírenie na „liaheň talentov.“                                         

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) identifikovalo štyri špecifické oblasti činnosti, v ktorých existuje najnaliehavejšia potreba konať:                                                                                                                                       

  1. Realizovať inovácie v základných technológiách využiteľných pre robotiku

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) bude pokračovať a ďalej rozširovať svoj výskum, mladé talenty a najmä financovanie MSP v oblastiach AI a softvérového inžinierstva. Umelá inteligencia a softvérové ​​inžinierstvo sa skúmajú aj v aplikačnej oblasti robotiky, napríklad prostredníctvom niekoľkých profesúr AI a juniorských výskumných skupín AI, alebo v kompetenčných centrách AI. Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) tiež podporuje výskum technologických základov AI, ako je vysvetliteľnosť, robustnosť a prenosové učenie.

• V oblasti sieťovania a bezpečnosti digitálnych systémov bude Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) pokračovať vo svojich finančných aktivitách pre nízko latentné  a vysoko spoľahlivé komunikačné systémy, a pokračovať v riešení dôležitých základov sieťovej robotiky. V „Národnej iniciatíve 6G“sa vyvíjajú pre robotiku napríklad vysoko relevantné rádiové technológie pre senzorickú detekciu prostredia, riadenie robotických systémov s nízkou latenciou cez komunikačné siete, technológie rýchlych senzorov, alebo architektúry distribuovaných výpočtov pre robotické aplikácie. Celkovo aktivity financovania podporia robotické riešenia v priemysle 4.0, ďalej v medicíne, zdravotníctve a civilnej bezpečnosti.

• V mikroelektronike sa Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) zameriava na „Edge-Computing“ a hardvér pre aplikácie založené na AI. Ďalším zameraním je inteligentná senzorová technológia, ktorá je základom bezpečnej interakcie medzi robotmi v náročných prostrediach.                                                     

2. Združovanie a vytváranie sietí špičkového výskumu robotiky

• Vytvorením decentralizovaného inštitútu pre robotiku sa súčasný špičkový výskum zlúči na popredných miestach v oblasti robotiky v Nemecku. 

• V prvej etape rozširovania sa má vytvoriť riadiaca štruktúra so spoločným kontaktným bodom, ktorá bude reprezentovať sieť spolupráce ako kanceláriu a kontaktnú osobu pre spoluprácu na celom svete. Cieľom je neustále podporovať vytváranie sietí so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami v ekosystéme robotiky a strategicky zosúladiť národný výskum robotiky s výslednou platformou. Zahŕňa to spracovanie etických, právnych a sociálnych aspektov, vedeckú komunikáciu a participatívne formáty, ako aj spoločné výskumné plány a koncepcie prístupu pre robotické infraštruktúry partnerov v inštitúte „Robotics Institute Germany.“    

• Pre efektívnu spoluprácu v „Robotics Institute Germany“ sa počíta so spoločnou dátovou platformou pre výskum a vývoj, ktorá urýchľuje vývoj adaptívnych robotických systémov prostredníctvom dátovej výmeny. 

3. Podpora kvalifikovaných pracovníkov pre robotiku budúcnosti

„Robotics Institute Germany“ v Nemecku sa má rozšíriť na „liaheň talentov“ prostredníctvom cielených školení a opatrení ďalšieho vzdelávania. „Robotická akadémia“ je určená na využitie odborných znalostí a kapacít decentralizovaného inštitútu na rozvoj a vytvorenie najmodernejšieho akademického programu s modulmi pre akademický a odborný výcvik a ďalšie vzdelávanie. 

• Existujúce vzdelávacie inštitúcie (univerzity, odborné školy, inštitúcie ďalšieho vzdelávania) by mali byť schopné urobiť  veľký skok v kvalite v celom Nemecku, čo sa odzrkadlí aj vo výučbe robotiky na vynikajúcej kvalitatívnej úrovni.  

• S cieľom nadchnúť študentov pre robotiku,  by mali byť mladé skupiny pripravené a podporované na účasť v medzinárodných robotických výzvach.   

• V oblasti vytvárania sietí a bezpečnosti digitálnych systémov bude Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) podporovať používanie budúcich komunikačných systémov v robotických systémoch ako súčasť svojej výskumnej iniciatívy 6G a konkrétne zapojí špecialistov na robotiku, aby lepšie pochopili potenciál inovatívnych technológií a sieťové technológie už v ranom štádiu.

4. Vniesť do aplikácie inteligentnú robotiku

• Zabezpečenie úspešného a zrýchleného priemyselného transferu, ako aj cielenej integrácie stredne veľkých podnikov 

• Vytváranie inovatívnych robotických riešení použiteľných pre civilnú bezpečnosť    

• Dosiahnutie vyššej kvality života a spoločenskej akceptácie prostredníctvom intuitívnej interakcie s robotmi      

• Navrhnúť roboty tak, aby boli zamerané na človeka, aby sa dali použiť napríklad aj v obchodoch a službách   

• Vyvinúť roboty na pozorovanie hlbín mora a Zeme   

• Ďalej rozvíjať robotiku pre výrobu a priemysel 4.0

Viac informácií:

BMBF-Aktionsplan Robotikforschung

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 14. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa