Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Akčný plán pre digitalizáciu Slovenska

Slovensko - krajina digitalizácie #1: Na čo sme minuli za viac ako 10 rokov takmer miliardu eur?

Slovensko potrebuje jasný plán, ako uspieť v digitálnom svete. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová 12. mája 2021 na rokovaní vlády predstavila Návrh stratégie a akčného plánu na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025. Jeho cieľom je posunúť krajinu v digitálnej ekonomike na európsku úroveň.

Ako vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová: „V uplynulých rokoch Slovensko neskončilo v európskom Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) práve na lichotivom mieste. Niekoľko rokov za sebou sme sa umiestnili len okolo 20. priečky. Vlani, kedy sa hodnotili údaje za roky 2018 a 2019, Slovensko v tomto indexe skončilo na 22. mieste. Ak však chceme byť modernou, prosperujúcou a inovatívnou krajinou, musíme spraviť všetko preto, aby sme sa čo najrýchlejšie v indexe DESI dostali z poslednej tretiny aspoň na európsky priemer. V oblasti digitalizácie a informatizácie Slovensko síce robilo pokroky, ale tie doteraz nestačili držať krok s rýchlosťou akou napredujú najvyspelejšie európske štáty.“ Cieľom návrhu stratégie je v horizonte piatich rokov posunúť Slovensko do stredu rebríčka DESI.

Európska komisia od roku 2015 každoročne monitoruje pokrok a úroveň rozvoja digitálnej konkurencieschopnosti v jednotlivých členských štátoch. Hodnotenie závisí od piatich hlavných oblastí politík nevyhnutných pre digitálnu transformáciu ekonomiky a spoločnosti:

 1. Pripojiteľnosť
 2. Ľudský kapitál
 3. Využívanie internetových služieb
 4. Integrácia digitálnych technológií
 5. Digitálne verejné služby

Ako zdôraznila ministerka: „Index DESI je dnes jedným z kľúčových parametrov posudzovania konkurencieschopnosti a reformnej úspešnosti členských štátov Európskej únie. Slovensko preto potrebuje jasný plán, ako rozbehnúť digitálnu ekonomiku naplno.“ Návrh stratégie a akčného plánu na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI prichádza s riešeniami pre všetky hodnotené oblasti tak, aby sa výsledky dostavili v horizonte niekoľkých rokov.

DESI slúži ako hlavný merateľný ukazovateľ na porovnanie plnenia cieľov digitálnych politík EÚ, ku ktorým sa prihlásilo aj Slovensko. Vzhľadom na rastúci význam digitalizácie pre konkurencieschopnosť EÚ narastá dôležitosť hodnotenia členských štátov z pohľadu DESI. Význam indexu vzrástol publikovaním novej digitálnej stratégie Únie v marci 2021 pod názvom „Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob“.

Hlavné ciele (príklady)

1. Pripojiteľnosť

 • zásadne zvýšiť využívanie širokopásmového pripojenia a prekonať priemer EÚ v pokrytí pripojením s rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s – to rieši nedávno vládou prijatý tzv. Broadbandový plán, ktorý predložilo MIRRI SR
 • stať sa lídrom v pripravenosti na zavedenie sietí 5G budovaním optických sietí

2. Ľudský kapitál

zlepšiť podmienky na udržanie absolventov informačno-komunikačných technických odborov na slovenskom pracovnom trhu

 • podporiť štúdium technických odborov na všetkých stupňoch vzdelávania
 • zvýšiť výkonnosť slovenských vysokých škôl
 • vzdelávať seniorov a zamestnancov verejnej správy v oblasti digitálnych zručností – tento cieľ je súčasťou komponentu Digitálne Slovensko v Pláne obnovy

3. Využívanie internetových služieb

 • zvýšiť motiváciu, dôveru a povedomie obyvateľov o možnostiach, ktoré im internet ponúka
 • zvýšiť množstvo užívateľov internetu na Slovensku

4. Integrácia digitálnych technológií

 • pomáhať podnikom so zavádzaním digitálnych inovácií
 • vybudovať sieť Európskych centier digitálnych inovácií
 • podporovať projekty zamerané na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií
 • posilniť technologický transfer v rámci priemyselno-inovačných klastrov z výskumného prostredia do praxe v podnikaní

5. Digitálne verejné služby

 • zlepšiť digitálne verejné služby a zväčšiť ich podiel
 • zvýšiť kvalitu údajov verejnej správy a zefektívniť ich opakované využívanie
 • zaviesť do praxe národný projekt Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov
 • sprístupniť analytické údaje a aktívne ich využívať pri tvorbe strategických vízií a politík

Ako dodala ministerka Remišová: „Akčný plán pre digitalizáciu Slovenska, ktorý dnes prijala vláda, je dobrým východiskom pre to, aby sme dobehli, čo sa roky zanedbávalo. Viaceré navrhované opatrenia sme už rozbehli a sú napríklad súčasťou reforiem v rámci Plánu obnovy. Slovensko má potenciál do piatich rokov sa priblížiť k najúspešnejším európskym štátom. Digitalizácia a inovácie prinesú ľuďom nové a lepšie platené pracovné miesta a vyššiu kvalitu života.“

Viac informácií:

Návrh stratégie a akčného plánu na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025

Zdroj: MIRRI; https://fontech.startitup.sk, zverejnené: 13. 5. 2021, autor: rpa