Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Akčný plán Nemeckej Spolkovej vlády ErUM-Data

Erforschung von Universum und Materie – das Rahmenprogramm ErUM - BMBF

Digitalizácia v základnom vedeckom výskume prebieha od Big Data po ErUM Data.

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) vytvorilo v októbri 2020 prostredníctvom „Akčného plánu ErUM-Data“ rámec pre plné využitie potenciálu dát a digitalizácie vo výskumných infraštruktúrach pre základný výskum vesmíru a hmoty. Dôraz sa kladie na interdisciplinárny rozvoj a prenos digitálnych nástrojov a zručností.

Údaje sú určujúcim zdrojom dnešného informačného veku. Aby tieto údaje mohli byť použité, vytvárali pridanú hodnotu, ako aj prínos pre spoločnosť, musia sa použiť nové technické riešenia a spôsoby ako s údajmi zodpovedne zaobchádzať tak, aby nedošlo k ich zneužitiu a to všetko si vyžaduje nové digitálne technológie.

Umelá inteligencia (AI) otvára cestu inteligentným automobilom, inteligentným domom a inteligentnej výrobe. Liečba, prispôsobená „personalizovanej medicíne“, využíva rovnaký technologický pokrok, ako systémy včasného varovania pred globálnymi krízami a katastrofami.

Objem a zložitosť údajov sa vo všetkých oblastiach neustále zvyšuje. Nároky na ľudí a technológie narastajú. Technológie pre organizáciu a spracovanie veľkého množstva údajov sa stávajú ústredným motorom pokroku. Umožňujú vedným odborom získavať vedomosti o našom svete, podporovať spoločnosť a ekonomiku. Okrem technickej výzvy sú tu však aj sociálne a ekonomické aspekty.

Kľúčovú úlohu na výskumných infraštruktúrach pre digitálnu zmenu, zohráva predovšetkým prieskum vesmíru a hmoty. Ako oblasť vedy, ktorá je najnáročnejšia na dáta, bola vždy konfrontovaná s „Big Data“, t.j. s obzvlášť veľkými a zložitými súbormi údajov. Výskumné údaje sa generujú na rozsiahlych zariadeniach, v experimentoch a zo simulácií vo výkonných výpočtových strediskách a astronomické údaje z pozorovaní na observatóriách na zemi a vo vesmíre pomáhajú výskumníkom rozlúštiť tajomstvo nášho vesmíru.

Publikácia BMBF: Aktionsplan ErUM Data

Forschungsprogramm ErUM

Zdroj: BMBF, zverejnené: 8.12.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa