Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Akademický snem prediskutoval vedecké priority českého predsedníctva v Rade EÚ

Obrázek
59. zasadnutie Akademického snemu v Prahe. Zdroj: https://www.avcr.cz

Zaradiť sa vo vede a výskume medzi európskych premiantov by malo byť v nasledujúcich rokoch jednou z priorít Česka. Aj preto sa Akadémia vied ČR aktívne zapojí do českého predsedníctva v Rade Európskej únie. Ciele nielen v tejto oblasti predstavilo 59. zasadnutie Akademického snemu. Za účasti premiéra Petra Fialu a ministerky pre vedu, výskum a inovácie Heleny Langšádlovej ho 20. apríla 2022 hostil Národný dom na pražských Vinohradoch.

České predsedníctvo v Rade EÚ začína 1. júla 2022. Aktéri Akademického snemu sa tiež preto oboznámili s trojicou oblastí, ku ktorým chce predsedníctvo z hľadiska vedy a výskumu smerovať.

Prvá z nich reaguje na očakávané problémy spojené s nedostatkom potravín a prebiehajúcou klimatickou zmenou. Súčasne vychádza z nedávnych objavov v molekulárnej genetike, ktoré vedú k pokrokom v cielenom editovaní genómu poľnohospodárskych plodín.

Druhou oblasťou je vývoj nízkoemisných a bezpečných riešení v energetike s dôrazom na čistú jadrovú energiu. Program reaguje na jednu z najaktuálnejších celoeurópskych tém.

Poslednou oblasťou je odolná spoločnosť. Zahŕňa sociologický a ekonomický výskum, možnosti, ako zlepšovať dôveru v štátne inštitúcie alebo zvyšovať odolnosť spoločnosti pred šírením dezinformácií.

Predstavené oblasti nadväzujú na programy Strategie AV21 a reagujú na konkrétne výzvy súčasného sveta. Ako pomenovala jednotiacu ideu predsedníčky AV ČR Eva Zažímalová: „Je potrebné zaistiť dostatok potravín, ale aj udržateľnú energetiku – a to pre spoločnosť sebavedomú, sebestačnú a konkurencieschopnú, odolnú voči krízam, ktoré ešte len prídu.“

Akadémia vied ČR podala pomocnú ruku Ukrajine

Časť programu Snemu sa týkala pomoci Ukrajine. Rečníci ocenili doterajšiu vlnu solidarity, ktorú pracoviská prejavili voči ľuďom utekajúcim pred vojnou. David Honys, člen Akademickej rady AV ČR, vyzdvihol dôležitosť jednoznačne odmietavého stanoviska voči agresii. Výrazným gestom podľa neho bolo aj prerušenie alebo aspoň pozastavenie spolupráce s ruskými štátnymi inštitúciami. Snem vyjadril podporu všetkým formám pomoci.

Pokračovať v práci umožňuje ukrajinským vedkyniam a vedcom program Researchers at Risk Fellowship. Do konca roku 2023 počíta s podporou minimálne päťdesiatich vedeckých pracovníkov. Akademická rada AV ČR k 12. aprílu 2022 schválila už prvých 22 žiadostí.

Rada tiež v minulosti schválila mimoriadne navýšenie programu podpory excelentnosti pre perspektívnych zamestnancov. Pracoviská tieto prostriedky môžu využiť práve na pomoc pracovníkom z Ukrajiny, a to nielen tých vedeckých.

Vyšší rozpočet pre českú vedu

Neočakávaný nárast cien energií sa premietol aj do hospodárenia pracovísk a ústavov AV ČR. Kompenzáciu má poskytnúť návrh na navýšenie rozpočtu, ktorý vláda predložila Poslaneckej snemovni. Jeho schválenie prinieslo vedeckým pracoviskám medziročne zhruba 300-miliónov CZK. Tento rok tak AV ČR po prvýkrát zo štátneho rozpočtu dostane viac ako 7-miliárd CZK.

Prostriedky vložené do českej vedy ocenil aj premiér Petr Fiala. Ako vyhlásil: „Pre našu vládu je podpora vedy a inovácií jednou z jej priorít. Cestou k budúcnosti našej krajiny je vzdelanie a prvotriedna veda. Nechceme urobiť chybu, že by sme tieto kľúčové aspekty zabudli.“

Podľa predsedníčky Evy Zažímalovej podporuje vláda svojim postojom a svojimi krokmi vzdelanosť v krajine. Ako poznamenala: „Stabilné, a hlavne predvídateľné financovanie je nutnou podmienkou pre to, aby sa česká veda a výskum mohla radiť medzi európskych premiantov. Som presvedčená, že na to v Akadémii vied máme vynikajúce predpoklady v podobe bádateľského zázemia i ľudského potenciálu.“

Pavel Baran, predseda Vedeckej rady AV ČR a tiež prvý podpredseda Rady pre výskum, vývoj a inovácie, zdôraznil, že dotácie výskumu nie je možné podceňovať. Na mnoho problémov súčasného sveta totiž veda dokáže reagovať a ponúknuť riešenie. Ako uzavrel: „Je našou povinnosťou pozerať sa za horizont súčasnej zložitej situácie a vnímať strategickú dôležitosť investícií do tejto sféry.“

Akademický snem tiež schválil Výročnú správu o činnosti Akadémie vied ČR za rok 2021 a prerokoval Správu o hospodárení Akadémie vied ČR v roku 2021. Zvolená bola tiež časť členov Akademického snemu pre funkčné obdobie 2022-2026.

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 21. 4. 2022, autor: rpa