Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Aj Slovensko je súčasťou riadenia Európskeho cloudu otvorenej vedy

Viac než 200 zástupcov z európskych krajín sa zúčastnilo prvého fyzicky organizovaného podujatia významnej európskej asociácie reprezentujúcej Európsky cloud otvorenej vedy. 

V European Open Science Cloud (EOSC) asociácii zastupuje Slovenskú republiku aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).   

Asociácia European Open Science je právnická osoba založená za účelom riadenia Európskeho cloudu otvorenej vedy (EOSC). Založená  bola 29. júla 2020 so štyrmi zakladajúcimi členmi. Odvtedy sa rozrástla na viac ako 200 členov a pozorovateľov.

Tí sú spoločne zodpovední za splnenie cieľov dohodnutých v Memorande o porozumení.  Podpísané bolo Európskou úniou a EOSC asociáciou. Týmto krokom sa deklarovalo a vytvorilo oficiálne európske partnerstvo EOSC.

„CVTI SR je v asociácii v pozícii takzvanej ‘Mandated organisation’. Háji tak záujmy celého Slovenska vo vzťahu k EOSCu. Ďalšími zástupcami za SR v tejto asociácii je Technická univerzita v Košiciach ako člen a RPIC Rožňava ako pozorovateľ,“ uvádza Odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR.

V spomínanej úlohe  sa zúčastnilo CVTI SR  aj prvého EOSC Association General Assembly realizovaného vo fyzickej podobe. Konalo sa v Bruseli v dňoch 24. – 25.5. 2022. Predošlé 3 zasadnutia sa uskutočnili v online forme.

Autor: MS