Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Agentúry financujúce výskum chcú mať väčšie slovo pri formovaní nového Európskeho výskumného priestoru

Za súčasného stavu budú mať zainteresované strany len malé slovo nad tým, ako sa v členských štátoch implementujú navrhované zvýšenia rozpočtov na výskum a vývoj. Avšak tento vstup a know-how sú nevyhnutné pre rozvoj jednotného európskeho priestoru pre výskum, tvrdí Science Europe

Pakt pre výskum a inovácie v Európe by mal zainteresovaným stranám poskytnúť väčšiu voľbu pri implementácii Európskeho výskumného priestoru (ERA), uviedlo Science Europe, najväčšie združenie výskumných organizácií a finančných agentúr na kontinente.

Ako uviedlo Science Europe vo vyhlásení zverejnenom 23. júla 2021: „Ich vstup je nevyhnutný, pretože zastupujú organizácie a orgány, ktoré implementujú ERA v praxi.“

16. júla 2021 Európska komisia prijala Pakt pre výskum a inovácie, ktorého cieľom je presvedčiť členské štáty, aby zvýšili verejné a súkromné ​​výdavky na výskum a vývoj. Pakt je súčasťou prepracovania Komisie ERA, jednotného trhu EÚ pre výskum.

Pakt opätovne potvrdzuje dlhodobý záväzok zvýšiť verejné a súkromné ​​investície do výskumu a vývoja do roku 2030 na 3 % HDP a pre verejné výdavky na výskum a vývoj pridáva nový cieľ 1,25 % HDP.

Rada EÚ musí prehodnotiť pakt navrhnutý Komisiou a potom v priebehu tohto roka prísť s vlastným odporúčaním.

Ako uviedla Lidia Borrell-Damián, riaditeľka pre výskum a inovácie v spoločnosti Science Europe: „Ak bude pakt skutočne schválený, bude to veľmi silný politický balík, ktorý sa musí pretaviť do implementácie.“

Aj keď pakt uznáva úlohu výskumných organizácií a univerzitných združení pri formovaní vynoveného ERA, text podrobne neuvádza, ako by tieto zainteresované strany pomohli definovať a implementovať nové politiky v oblasti výskumu a inovácií.

Ako sa uvádza vo vyhlásení Science Europe: „Financovatelia výskumu, realizátori výskumu a univerzity hrajú zásadnú úlohu v rozvoji ERA. Science Europe sa teší na štruktúrovanejší a systémovejší prístup k zapojeniu zainteresovaných strán.“

Zainteresované strany budú mať len málo informácií o tempe a intenzite zvýšenia rozpočtu v členských štátoch, ale môžu poskytnúť know-how tvorcom politík. Ako uviedla Borrell-Damián: „Chceme trvalé fórum výmeny s členskými štátmi.“

Cieľ 3 % výdavkov bol prvýkrát stanovený v roku 2000 a môže sa stať, že len málo krajín ho dosiahne v roku 2030. Ako ďalej dodala Borrell-Damián: „Pre nich môže byť jednoducho nemožné dosiahnuť takú úroveň investícií. Účastníci výskumu by však mali „znova a znova zdôrazňovať, že investície do výskumu a inovácií sa vždy vyplácajú.“

Science Europe združuje odborné znalosti 38 najväčších a najznámejších výskumných organizácií na svete. Jej členovia každoročne spoločne investujú viac ako 23,9-miliardy EUR do výskumu v 28 európskych krajinách.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 28. 7. 2021, autor: rpa