Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Agenda kvantové technológie Nemecko 2030

Agenda Quantum Systems 2030 - |Quantum Business Network>

„Nástup kvantovej teórie začiatkom 20. storočia možno označiť za prvú kvantovú revolúciu“.   

Vďaka tejto novo vyvinutej teórii je možné vysvetliť a presne vypočítať fyzikálne javy, ktoré nie je možné opísať pomocou klasickej fyziky.                                                                                                                          

Bez znalostí kvantovej fyziky by náš každodenný život vyzeral úplne inak. Neexistovali by lasery, smartfóny, internet aj GPS. Bez týchto znalostí by farmácia, lekárska diagnostika a moderná chémia neexistovali v takej podobe, ako ich dnes poznáme.

V neposlednom rade je tu tiež fotonika – technické využitie svetla, ktorá má základy v kvantovej fyzike. Pomerne rýchlo sa etablovalo nové, silné, priemyselné odvetvie v ktorom spoločnosti z Nemecka zaujali popredné priečky na svete. Technologické možnosti kvantovej fyziky však nie sú zďaleka vyčerpané.

„Vývoj identifikovaný pojmom kvantové technológie výrazne ovplyvní a zmení životy ľudí v 21. storočí“.  

Kvantové technológie sú stále v plienkach, avšak majú obrovský potenciál uplatnenia ako napr.:   

  • ultrapresné kvantové senzory na výskum mozgu,
  • absolútne bezpečná kvantová komunikácia,     
  • kvantové počítače na vývoj materiálov alebo chemických zlúčenín na mieru

„Kvantové technológie budú mať zásadný význam pre dlhodobý hospodársky rozvoj Nemecka a Európy“.                                                                                                                                                                                       

Smer je dnes jednoznačne určený pre inovatívny výskum s následnou úspešnou implementáciou výsledkov výskumu do produktov a služieb. Kvantové technológie sú v medzinárodnom meradle mimoriadne konkurencieschopné. Nemecko sa v tejto inovačnej súťaži musí presadiť a je presvedčené o svojom úspechu, ak sa bude spoliehať na svoje silné stránky.

Nemecko a Európa disponujú špičkovým výskumom, vynikajúcim myslením a kreativitou a práve teraz je dôležité spojiť spoločné silné stránky, posunúť sa v kvantových technológiách a zároveň ďalej rozšíriť silnú pozíciu vo fotonike“.

Podľa vyjadrení  odborníkov prof. Dr. Immanuela Blocha, riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre kvantovú optiku (MPQ) a profesora experimentálnej fyziky na Univerzite Ludwiga Maximiliana v Mníchove, ako aj Dr.-Ing. E. h. Petra Leibingera riadiaceho partnera programu „Kvantové systémy“ a Chief Technology Officer (CTO) TRUMPF GmbH + Co. KG:

„Na dosiahnutie cieľa je potrebné vytvoriť spoločný rámec, spojiť odbornú komunitu, vytvárať siete, pracovať v úzkej spolupráci vedy a priemyslu, skúmať nové oblasti aplikácie kvantových technológií a potom rýchlo aplikovať tieto výskumné témy. Bude potrebné vypracovať rad odporúčaní pre akcie a budúce činnosti a vytvoriť tak zdravý základ pre program financovania „Spolkového ministerstva školstva a výskumu (BMBF) s názvom „Kvantové systémy“. Program bol zostavený za širokej účasti odborníkov zo špecializovanej komunity. Je to veľký záväzok všetkých zainteresovaných strán z výskumu a priemyslu v oblasti fotoniky a kvantových technológií, ktorý nám ukazuje cestu a k tomu je potrebné, aby oblasti podnikania, vedy a politiky spojili svoje sily“.

Viac informácií:

Publikácia: „Agenda Quantensysteme 2030“

Zdroj: https://www.quantentechnologien.de, zverejnené: 13. 10. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová