Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

93 žiadostí o SNSF Advanced Grants 2022

Keyvisual SNSF Advanced Grants

Predložené žiadosti o granty budú teraz hodnotené medzinárodnými hodnotiacimi komisiami v dvojfázovom procese.

Keďže Švajčiarsko je stále nepridruženou treťou krajinou pre program Horizont Európa, SERI poverilo Švajčiarsku národnú vedeckú nadáciu (SNSF) inzerovaním prechodného riešenia SNSF Advanced Grants 2022. Granty sú zamerané na výskumníkov, ktorí chcú vo Švajčiarsku vykonávať inovatívny a vysoko rizikový výskum.

93 podaných žiadostí o grant je rozdelených medzi tematické oblasti takto: 37 pochádza z matematiky, prírodných a technických vied, 31 z biológie a medicíny a 25 z humanitných a spoločenských vied. Výskumníci požiadali o priemerný rozpočet tesne pod 2,3-milióna CHF na každý projekt.

V priemere majú uchádzači 51 rokov. Ženy predložili približne štvrtinu projektov. Najviac ich pracuje v humanitných a spoločenských vedách (12), o niečo menej v biológii a medicíne (7) a v matematike, prírodných vedách a inžinierstve (6).

Viac ako polovica uchádzačov pracuje na vysokej škole (59 %). Ostatní pochádzajú najmä z ETH (31 %).

V minulom roku prijala SNSF do výzvy SNSF Advanced Grants 2021 232 žiadostí o grant. Výskumníci, ktorých projekt bol zamietnutý v prvej hodnotiacej fáze programu SNSF Advanced Grants 2021, už tento rok nemohli podať žiadosť.

Hodnotenie projektových návrhov

Hodnotiace komisie budú hodnotiť projekty v dvojfázovom procese. Tvoria ich medzinárodní experti a sú porovnateľné s orgánmi Európskej rady pre výskum. Projektové návrhy sú hodnotené na základe externých správ a rozhovorov a následne klasifikované v porovnaní s ostatnými projektovými návrhmi.

V júli 2023 budú žiadatelia informovaní, či ich projekt bude financovaný zo SNSF. Finančné príspevky predstavujú až 2,175-milióna CHF plus maximálne 870 000 CHF na dodatočné náklady.

Rovnako ako v predchádzajúcom roku bude hodnotenie a financovanie sprevádzať vedecká manažérska skupina. Zabezpečuje tiež dodržiavanie správnej vedeckej praxe a pravidiel SNSF o konflikte záujmov. Tá istá manažérska skupina je zodpovedná aj za ďalšie prechodné opatrenia SNSF.

Viac informácií:

SNSF Advanced Grants

Update Massnahmen Horizon Europe

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 6. 12. 2022, autor: rpa