Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

750 žiadostí o švajčiarske postdoktorandské štipendiá SNSF 2021

Národná rada pre výskum a ňou menované hodnotiace komisie teraz hodnotia podané žiadosti.

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) vydala túto výzvu pre vedcov, ktorí sa chceli uchádzať o individuálne postdoktorandské štipendium Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v roku 2021. Vzhľadom na súčasný štatút Švajčiarska ako nepridruženej krajiny v programe Horizont Európa, SERI (State Secretariat poverila SNSF, aby spustila toto prechodné opatrenie. Je zameraná na začínajúcich výskumníkov, ktorí chcú získať miesto v neziskovej výskumnej inštitúcii vo Švajčiarsku na 12 až 24 mesiacov.

Počet návrhov predložených do termínu uzávierky 15. decembra 2021 prevýšil počet návrhov na jednotlivé štipendiá MSCA. Napriek úspechu svojich prechodných opatrení však SNSF stále dúfa v rýchle a úplné pridruženie Švajčiarska k programu Horizont Európa.

Profily žiadateľov

750 projektov je rozdelených do oblastí výskumu takto: 322 v matematike, prírodných a technických vedách, 304 v biológii a medicíne a 124 v humanitných a spoločenských vedách. Výskumníci požiadali o granty v priemere o niečo viac ako 244 000 CHF na projekt.

Priemerný žiadateľ má 32 rokov. Žiadosť podalo 300 výskumníčok, čo zodpovedá 39 % žiadostí. Najviac prihlášok od žien bolo podaných v humanitných a spoločenských vedách, nasledovala biológia, medicína a matematika, prírodné a technické vedy.

Viac ako polovica výskumníkov, ktorí podali prihlášku, plánuje výskumný pobyt na švajčiarskej univerzite (56 %). Ostatní plánujú pobyt v inštitúcii v rámci ETH Zürich/EPFL (39 %).

Hodnotenie

Žiadosti sú hodnotené na diaľku v jednofázovom procese bez pohovorov. Prihlášky, ktoré spĺňajú formálne požiadavky, hodnotia odborníci z príslušných odborov. Dvaja hodnotitelia na projekt vypracúvajú nezávisle hodnotiacu správu. Na základe týchto správ sú potom žiadosti zoradené podľa osvedčených postupov pri hodnotení, ktoré uplatňuje SNSF.

V júni 2022 SNSF oznámi žiadateľom, či ich žiadosť bola vybraná na financovanie.

Viac informácií:

SNSF Swiss Postdoctoral Fellowships

Measures for Horizon Europe – update

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 28. 3. 2022, autor: rpa