Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

7. apríl – Svetový deň zdravia: Vyhlásenie Európskej komisie

The illustration includes a stethoscope and the text "Thank you" in all 24 EU languages.

7. apríl je Svetový deň zdravia. V tento deň je dôležité pripomenúť si úlohu EÚ v boji proti pandémii COVID-19.

Spravodlivý prístup k vakcínam COVID-19 bez ohľadu na príjem pre milióny ľudí vo svete umožnil finančný príspevok vo výške 500-miliónov EUR pre globálnu vakcínovú iniciatívu COVAX. Angažovanosť TeamEurope urýchli globálne úsilie o získanie pandémie pod kontrolu a rozšírenie distribúcie úspešnej vakcíny hneď, ako bude k dispozícii.

EÚ investovala takmer 5,2-miliárd EUR do výskumu infekčných chorôb, vrátane 1-miliardy EUR do výskumu koronavírusu v roku 2020. Zaviazala sa k zabezpečeniu rovnakého prístupu k vakcínam doma i vo svete.

TeamEurope je hlavným prispievateľom do COVAX s viac ako 2,2-miliardami EUR na univerzálny prístup k vakcínam.

Ako uviedol predseda Európskej rady Charles Michel: „Nikto nebude v bezpečí, kým nebudú v bezpečí všetci.“ V tejto súvislosti ďalej Michel dodal: „Medzinárodná iniciatíva COVAX, ktorú spustila EÚ, nám umožní poskytovať dávky vakcín na celom svete. Som hrdý na to, že EÚ je kontinent, na ktorom sa vyrába najviac vakcín.”

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia vydala vyhlásenie európska komisárka Stella Kyriakides.

Od prvého dňa pandémie COVID-19 je zrejmé, že spolupráca a solidarita ponúkajú najistejšiu cestu z tejto krízy smerom k zdravšej a rovnocennejšej spoločnosti. Napriek tomu, keď oslavujeme Svetový deň zdravia, nerovnosti v zdraví zostávajú každodennou realitou pre toľko našich občanov v Európskej únii.

Ešte predtým, ako COVID-19 podrobil testom naše zdravotnícke systémy a nemocnice, prístup ku kvalitným zdravotníckym službám nebol v EÚ samozrejmosťou pre všetkých. Aj keď pandémia zasiahla každého z nás, zraniteľné skupiny v našej spoločnosti boli tejto chorobe vystavené viac. Opatrenia prijaté na udržanie pandémie pod kontrolou mali nepriaznivejší vplyv na osoby v už aj tak zraniteľnej pozícii, vrátane osôb pochádzajúcich z chudobného alebo znevýhodneného prostredia a etnických menšín.

Spojením síl prostredníctvom stratégie očkovania EÚ zabezpečujeme, aby všetky členské štáty mali prístup k bezpečným a účinným očkovacím látkam za rovnakých podmienok a v rovnakom čase, s jasnou prioritou pre tých najzraniteľnejších a najohrozenejších.

Za posledný rok Európska komisia spolupracovala s členskými štátmi na zlepšení prístupu k zdravotníckym službám a na zmiernení negatívnych dôsledkov pandémie na naše systémy zdravotníctva. Keď sa poučíme z našich skúseností s touto krízou, položíme základy silnejšej Európskej únie v oblasti zdravia. Posilníme ochranu občanov podporou členských štátov pri zabezpečovaní vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a zvyšovaní odolnosti zdravotných systémov pri riešení budúcich kríz.

V rámci Farmaceutickej stratégie pre Európu sa budeme usilovať o zlepšenie prístupu k bezpečným a cenovo dostupným liekom a liečbe, ktoré vyhovejú potrebám všetkých pacientov. Prostredníctvom európskeho plánu boja proti rakovine budeme aktívne podporovať úsilie o vybudovanie silnejších a odolnejších systémov starostlivosti  v boji s rakovinou a zlepšenie prístupu pacientov s rakovinou k zdravotnej starostlivosti. Budeme predovšetkým monitorovať nerovnosti v prístupe k prevencii a starostlivosti v boji s rakovinou s cieľom zmenšiť súčasné rozdiely medzi znevýhodnenými ľuďmi.

V EÚ nemôžu byť žiadni pacienti s rakovinou prvej a druhej triedy.

Po odsúhlasenom novom financovaní EU4Health máme najambicióznejší program financovania zdravotníctva vôbec a s bezprecedentným rozpočtom 5,1-miliárd EUR budeme teraz schopní cielene investovať do riešenia nerovností medzi členskými štátmi a zlepšovať prístup, a to aj v prípade našich zraniteľných občanov.

Rovnosť v zdraví je hlavnou zásadou našej práce nielen v celej EÚ, ale aj na celom svete. Pandémia bola budíčkom pre nás všetkých, o tom, aké prepojené je naše zdravie. Dúfame, že prostredníctvom našej práce na zlepšení našej spoločnej schopnosti reagovať na cezhraničné zdravotné riziká a budovaní silnej Európskej únie v oblasti zdravia ponúkneme inšpiráciu pre globálne kroky.

A za našimi vlastnými hranicami budeme pokračovať v podpore globálnej spolupráce v oblasti zdravotných problémov podporou COVAXu a pomocou iným krajinám, aby ich systémy zdravotnej starostlivosti reagovali a boli pružnejšie. Týmto sa jednoznačne zaväzujeme zlepšovať zdravie, znižovať nerovnosti, zvyšovať ochranu pred globálnymi zdravotnými hrozbami a budovať spravodlivejší a zdravší svet pre všetkých.

Viac informácií:

EU global response to COVID-19

May be an image of text that says "COVID-19 vaccination: a global approach EU research funding on infectious diseases (2007 to date) €1 billion in 2020 through Horizon 2020 for coronavirus research €5.2 billion €123 million 7 April 2021 First new call under Horizon Europe for research into variants €4.1 billion from 2007 to 2019 forpreparedness and emergency response to outbreaks European Commission #EUDataCrunch"

Zdroj: EK; https://www.consilium.europa.eu, zverejnené: 7.4.2021, autor: rpa