Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

5. ročník programu Rozprúdime regióny

Rozprúdime regióny

Od svojho vzniku Nadácia ZSE smeruje svoju podporu do aktivít iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktoré prinášajú reálnu zmenu v bezprostrednom okolí. V 5. ročníku programu Rozprúdime regióny opäť prerozdelí 100 000 EUR.

Po ročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu a šírením ochorenia COVID-19 Nadácia ZSE opäť vyhlasuje obľúbený grantový program Rozprúdime regióny.  Po dlhom období sociálnej izolácie a absencie kultúrnych, komunitných či športových podujatí, chceme s pomocou aktívnych ľudí a organizácií znovu rozprúdiť život v západoslovenskom regióne.

Program opäť podporí projekty, ktoré rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život na západnom Slovensku.

Od prepuknutia pandémie koronavírusu v roku 2020 sa mnohé z každodenných aktivít a povinností presunuli do online prostredia. Práca, škola, šport či kultúra. Novinkou v programe Rozprúdime regióny bude z toho dôvodu možnosť uchádzať sa o finančnú podporu aj na projekty realizované v online prostredí.

O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,…)
  • športové kluby
  • školy a školské zariadenia

Nadácia ZSE v piatom ročníku grantového programu prerozdelí celkovú sumu 100 000 EUR. Projekty do programu je možné predkladať výlučne prostredníctvom online formulára do 15. 6. 2021.

Pred odoslaním projektu je potrebné si prečítať podmienky grantového programu a v prípade nejasností využite možnosť konzultovať váš projektový zámer.

Podmienky grantového programu

Všetky predložené projekty a plánované aktivity musia zohľadňovať epidemiologické nariadenia platné v čase uzávierky programu. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie na území Slovenska, je nevyhnutné aby realizácia projektov bola prispôsobená aktuálne platným nariadeniam.

Zdroj: https://nadaciazse.sk, zverejnené: 2. 6. 2021, autor: rpa