Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

35 rokov programu Erasmus +

Konferencia: Vízie Erasmus+. Zdroj: https://www.erasmusplus.sk

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže prostredníctvom národných agentúr Erasmus+ zorganizovali 28. januára 2022 medzinárodnú online konferenciu Vízie Erasmus+.

Bohatý program konferencie otvorili Jozef Detko – výkonný riaditeľ SAAIC a Peter Lenčo – generálny riaditeľ IUVENTA. Ako uviedol vo svojom príhovore Jozef Detko: „Hoci Erasmu pribúdajú roky, zostáva stále mladý a atraktívny pre súčasníkov. Dnes je na nás, aby sme oživili Vízie, na ktorých bude program rásť.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pod ktorého záštitou sa konferencia uskutočnila, reprezentoval generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Marek Moška. Vo svojom príhovore vyzdvihol benefity Erasmus+ a povzbudil učiteľov, žiakov a študentov využiť príležitosti, ktoré program ponúka. Ako dodal Marek Moška: „Program Erasmus+ je vnímaný vo verejnosti ako jeden z najväčších úspechov európskej integrácie. Program ponúka pestrú a svojím spôsobom jedinečnú paletu možností.“

Na konferencii sa dotkli hlavných priorít programu (inklúzia, digitalizácia, enviromentálna udržateľnosť a participácia) aj riaditelia národných agentúr Erasmus+ zo Slovenska Alexandra JunáškováPeter Kupec, Česka Michal Uhl, Rakúska Ernst Gesslbauer  a Poľska Pawel Poszytek. Špeciálne pri inklúzii upriamili pozornosť na búranie bariér a mentálnych predsudkov s cieľom vytvoriť ešte viac príležitosti na využívanie benefitov programu.

Na konferencii boli vyhlásení aj víťazi súťaže Európska značka pre jazyky:

  • Gymnázium v Kráľovskom Chlmci za projekt s názvom Visions, Opinions, Interests and Creativity from European Schools (VOICES);
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave za projekt Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny;
  • Gymnázium Malacky za projekt Objavovanie európskeho kultúrneho dedičstva;
  • ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom za projekt zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách.

Riaditelia národných agentúr ocenili aj inšpiratívnych realizátorov projektov:

  • V kategórii inklúzia to boli Spojená škola internátna v Kremnici a občianske združenie Silnejší Slabším;
  • V kategórii enviromentálna udržateľnosť to boli ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom a  združenie Slatinka;
  • V kategórii dobrovoľníctvo občianske združenie KERIC;
  • V kategórii participácia a aktívne občianstvo Centrum voľného času Stará Ľubovňa;
  • V kategórii zapojenie samospráv mesto Martin;
  • V kategórii internacionalizácia Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou.

V rámci programu boli predstavení aj víťazi súťaže Tvár Erasmus+, uzana Peternai za školské vzdelávanie, Martin Kubiš za odborné vzdelávanie a prípravu, Zuzana Kunová za vysokoškolské vzdelávanie, Renáta Lavková za vzdelávanie dospelých a Soňa Holúbková za oblasť práce s mládežou.

Viac informácií:

Konferencia Vízie Erasmus+ – záznam konferencie Vízie Erasmus+ vrátane diskusie o prioritách inklúzia a občianska angažovanosť

35 rokov programu Erasmus +

Zdroj: https://www.minedu.sk; https://www.erasmusplus.sk, zverejnené: 14. 2. 2022, autor: rpa