Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

3. ročník SlovakiaTech Forum – Expo Košice 2021

Košice boli hostiteľom 3. ročníka nadčasovej konferencie „SlovakiaTech 2021″, kde sa predstavila inovačná a technologická špička. Zaujalo lietajúce auto, hamburger zo skúmavky, simulovaný hackerský útok, inovatívne riešenia z TUKE, medzi ktoré patria už tradične aj startupy z UVP TECHNICOM.”

SlovakiaTech Fórum – Expo je medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh, ktorého tretí ročník sa konal v Košiciach, 14. – 15. 9. 2021 v priestoroch košického Kulturparku. Podujatie SlovakiaTech 2021 otvorilo priestor pre stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov z oblasti vedy, výskumu, inovácií, priemyselných technológií, dopravy a logistiky, energetiky, životného prostredia a vzdelávania. Zároveň išlo o jedinečnú možnosť prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem a slovenských univerzít. Počas dvoch dní sa na 3 pódiách vystriedalo množstvo domácich a zahraničných spíkrov z prostredia technologických firiem, startupov a investorov.

Konferencie sa zúčastnilo v priebehu troch dní viac ako 1 000 registrovaných návštevníkov. TUKE mala na SlovakiaTech už tradične významné zastúpenie, tak medzi prezentujúcimi, v diskusných paneloch ako aj  aj v sprievodných aktivitách: Konferencii Raw Materials Day 2021 – „Spoločne za vyššou inovačnou úrovňou regiónu“ a sérií vzdelávacích workshopov, ktoré boli organizované v spolupráci s Fakultou baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií.

K sprievodným podujatiam konferencie SlovakiaTech 2021 patrila aj výstavná časť – EXPO, na ktorej predstavila vo vlastnej expozícií aj TUKE. Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka, sem prišli mladí ľudia, ktorí sú „smart“ a ktorí vidia už ďalšiu priemyselnú revolúciu a ktorí posúvajú našu spoločnosť dopredu. Ako sa pochválil pri návšteve SlovakiaTechu primátor východoslovenskej metropoly: „Ja sa veľmi teším, že tu máme aj naše univerzity a s nimi naozaj máme veľmi nadštandardnú spoluprácu. To čo si už aj Košičania všimli je, že tu máme najmodernejšie fontány na svete riadené IT technikou práve z Technickej univerzity.“

V rámci expozície TUKE bolo prezentovaných 10 zaujímavých projektov a riešení, medzi ktoré patrili aj projekty našich startupov, ktoré zaujali návštevníkov:

SMARTCITY GROUP

Smartcity-group sa zaoberá vývojom produktov v koncepte smartcity. Koncept Smart cities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí ako kultúra, doprava, životné prostredie, infraštruktúra, energetika, sociálne služby a ďalšie. Produkt iPark sa zaoberá vývojom inteligentného parkovania. Aplikácia taktiež ponúka aj možnosť komunikácie pomocou voice recognition, teda umožňuje ovládať a komunikovať s aplikáciou aj počas vedenia motorového vozidla bez nutnosti obsluhy mobilného telefónu.

HRIIS

Platforma vyvinutá startupom rieši problematiku HR, ktorá je prenesená do online od začiatku do konca, tzv. Hire To Retire. Platforma a všetky kroky sú vyskladané z mikroprocesov, pre ktoré je možné nastaviť pravidlá a automatizáciu, čim je možné zefektívniť rutinné činnosti. Od samotného začiatku sa vedú všetky procesy v platforme online, čo prispieva pre sprehľadnenie krokov, zefektívnenie procesov a odbúranie chybovosti a duplicity pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Platforma je postavená a pripravená na výmenu údajov prostredníctvom API a iných štandardov ku komunikácií s akýmkoľvek iným systémom za účelom zabezpečenia flexibility riešenia.

APONI

Hologramy na druhú: Hologramy ovládané rozšírenou realitou. Takúto nevídanú kombináciu predstavil startup APONI ktorý sa zaoberá praktickým využitím rozšírenej reality do podnikov. Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si ovládanie holografickej steny prostredníctvom okuliarov HoloLens pre zmiešanú realitu. Tie umožňujú vnímať interaktívnu rozšírenú realitu a vzdialenie ovládať zariadenia, čo bude predstavené na ukážke možnej údržby a opravy súčasne so sledovaním toku dát v reálnom čase.

HANDCUBEKEYS

Startup HandCubeKeys sa zameriava na vývoj špeciálnej, bezkontaktnej, programovateľnej, drevenej klávesnice k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym, zrakovým a viacnásobným postihnutím, ale aj s narušenou komunikačnou schopnosťou a s poruchami autistického spektra (PAS), ktorí majú problémy pri práci s bežnou klávesnicou. Klávesnica je navrhnutá v štýle drevenej poschodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 drevených kociek s písmenami abecedy, číslicami, piktogramami, modifikačnými a aplikačnými klávesmi (e-mail, prehliadač) a k nim odpovedajúce obrázky. Slúži na rozvíjanie schopností používateľa a na schopnosť detegovať správanie a rozpoznávať emócie a zámery v prostredí skutočného života, ale slúži aj ako prostriedok na augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu (AAK).

SlovakiaTech Fórum-Expo 2021 sa skončilo. Už teraz sa tešíme na SlovakiaTech 2022.

https://www.uvptechnicom.sk/wp-content/uploads/2021/09/slovakiatech-forum-expo-kosice-2021-rsulik-3-scaled-1.jpg

Zdroj: https://www.uvptechnicom.sk, zverejnené: 30. 9. 2021, autor: rpa