Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

3. ročník inkubačného programu Spaceport_SK

3. ročník inkubačného programu Spaceport_SK. Zdroj: https://spaceoffice.sk

 

V prvom kvartáli 2024  bude spustený už tretí ročník inkubačného programu Spaceport_SK, priamo napojeného na firmy a výskumné organizácie z vesmírneho sektora v štyroch slovenských lokalitách (Bratislava, Nitra, Žilina a Košice).

Projekt je hybridným modelom spájajúcim „technické učňovstvo“ v inkubujúcich firmách a výskumných organizáciách s online workshopovým programom na rozvoj biznis zručností. program trvá 6 mesiacov pričom prvá polovica je intenzívna workshopová, druhá zložená z Ad-hoc konzultácii a implementácie získaných poznatkov.

Projekt cieli na early-stage startupy a motivované tímy, ktoré zaujímajú vesmírne technológie a inovácie. Spaceport_SK vznikol v spolupráci s univerzitnými inkubátormi, investormi a partnermi zo súkromného sektora. Garantom vysokej odbornosti ja tiež náš „advisory board“ tím zahraničných expertov v zložení zástupcov renomovaných medzinárodných inštitúcií, ktorí poskytnú cennú spätnú väzbu a globálny pohľad na jednotlivé témy.

Startupy a tímy sa môžu prihlásiť na riešenie jednej z tém navrhnutej inkubujúcimi partnermi v štyroch lokalitách.

Prihlásiť sa môžete do 5. apríla 2024 zaslaním stručnej prezentácie zamýšľaného projektu na emailovú adresu: spaceoffice@sario.sk.

 

Viac informácií:

Spaceport_SK

 

Zdroj: https://spaceoffice.sk, zverejnené: 19.3.2024, autor: rup